NHỮNG CÔNG VIỆC MÀ NHÂN SỰ, KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CẦN LÀM TRONG THÁNG 02/2024

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
NHỮNG CÔNG VIỆC MÀ NHÂN SỰ, KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CẦN LÀM TRONG THÁNG 02/2024

  Nhân sự, kế toán doanh nghiệp cần thông báo về tính hình biến động lao động hằng tháng (nếu có)

  Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì Doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở về tình hình biến động lao động trong tháng 01/2024 (nếu có), cụ thể như sau:

  1. Thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

  2. Thời hạn thông báo: trước ngày 03/02/2024 (thứ Bảy)

  Lưu ý:

  - Số lượng người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp không thay đổi trong tháng 01/2024 thì doanh nghiệp không cần tiến hành thủ tục thông báo này.

  - Trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

  Những công việc mà nhân sự, kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 02/2024

  Những công việc mà nhân sự, kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 02/2024 (Hình ảnh từ Internet)

  Nhân sự, kế toán doanh nghiệp cần khai, nộp thuế thu nhập cá nhân cho tháng 01 năm 2024

  1 - Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng:

  Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nộp tờ khai thuế và tiền thuế thu nhập cá nhân cho tháng 01/2024 nếu doanh nghiệp có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trong tháng 01/2024.

  Việc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho kỳ tính thuế tháng 01/2024 được thực hiện như sau:

  • Tờ khai thuế:

  Tùy trường hợp khấu trừ thuế mà công ty cổ phần nộp hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng và quý theo các mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

  - Đối với công ty cổ phần trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công:

  + Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN;

  + Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN (áp dụng đối với người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp).

  - Đối với công ty cổ phần trả thu nhập khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; công ty cổ phần nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú:

  + Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 06/TNCN;

  + Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế theo mẫu 06-1/BK-TNCN (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế); riêng đối với trường hợp công ty cổ phần trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số điện toán của cá nhân thì sử dụng theo mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN.

  - Đối với công ty cổ phần khấu trừ thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp, cá nhân có thu nhập từ phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác:

  + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 01/XSBHĐC (áp dụng đối với công ty cổ phần bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; công ty cổ phần bảo hiểm thu phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc);

  + Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp theo mẫu 01-1/BK-XSBHĐC (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế).

  - Riêng đối với công ty cổ phần khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong trường hợp cá nhân hợp tác kinh doanh với công ty; công ty cổ phần cho cá nhân đạt doanh số; công ty cổ phần là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; công ty cổ phần tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thực hiện chi trả cho cá nhân:

  Hồ sơ khai thuế theo tháng/quý áp dụng các mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC như sau:

  + Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu 01/CNKD;

  + Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu 01-1/BK-CNKD;

  + Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng). Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

  - Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải người đại diện theo pháp luật trực tiếp thực hiện công việc.

  2 - Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo quý:

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 thì trong tháng 02/2024, doanh nghiệp thuộc trường hợp này chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.

  • Thời hạn khai và nộp tiền thuế: chậm nhất là ngày 20/02/2024 (thứ Ba).

  Những công việc mà nhân sự, kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 02/2024

  Nhân sự, kế toán doanh nghiệp cần khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho tháng 01 năm 2024

  Tương tự như thuế thu nhập cá nhân, nghĩa vụ khai và nộp thuế giá trị gia tăng trong tháng 02/2024 chỉ phát sinh đối với doanh nghiệp thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai thuế và nộp tiền thuế giá trị gia tăng cho kỳ tính thuế tháng 01/2024 như sau:

  • Tờ khai thuế

  1. Hồ sơ khai thuế GTGT đối với phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo Mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

  2. Hồ sơ khai thuế GTGT đối với phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

  3. Hồ sơ khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ

  3.1. Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng, quý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

  - Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC): áp dụng với công ty cổ phần tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh.

  - Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện (theo Mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC).

  - Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán (theo Mẫu số 01-3/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC).

  - Phụ lục bảng phân bổ thuế GTGT phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu trừ hoạt động sản xuất thủy điện, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán (theo Mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC).

  - Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh thu theo Mẫu 05/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC): áp dụng đối với công ty cổ phần tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác địa bàn nơi có trụ sở nhưng không thành lập đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

  3.2. Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng, quý đối với dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế: Tờ khai thuế GTGT theo Mẫu 02/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC): áp dụng đối với công ty cổ phần tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác địa bàn nơi có trụ sở nhưng không thành lập đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

  Nhân sự, kế toán doanh nghiệp cần trích nộp tiền bảo hiềm cho tháng 02 năm 2024

  Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động để đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động

  Nhân sự, kế toán doanh nghiệp cần trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 02 năm 2024

  Trích nộp kinh phí công đoàn là trách nhiệm của doanh nghiệp (không phâm biệt doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở), theo đó doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí công đoàn tháng 02/2024 như sau:

  - Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội (cụ thể hạn chót đóng là thứ Năm ngày 29/02/2024).

  - Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, trong đó quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

  0
  Zalo
  Hotline