Việc giải thể Chi nhánh, Doanh nghiệp, Công ty là một quá trình phức tạp và phải thông qua nhiều Cơ quan. Nếu như không nắm vững quy định và có kinh nghiệm lâu năm thì việc giải thể có thể kéo vài tới vài năm, chi phí bỏ ra gấp chục lần chi phí thành lập doanh nghiệp.

ASC Consulting luôn đảm bảo mọi vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng:

  • Luôn bao giá trọn gói và không phát sinh chi phí
  • ASC Consulting có đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
  • Cung cấp hồ sơ đơn giản, ASC Consulting thay mặt Quý khách hàng soạn thảo
  • Tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng

Bảng báo giá dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại ASC Consulting