Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán

  Các loại Doanh nghiệp sau khi thông qua các loại sổ sách Kế toán thì có thể lập và trình bày báo cáo tài chính bằng cách hạch toán các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm.

  Tuỳ theo từng chế độ Kế toán sẽ quy định hệ thống sổ sách khác nhau. Các Doanh nghiệp để tránh bị xử phạt từ Cơ quan Thuế thì sổ sách Kế toán phải được thực hiện đúng quy định, cung cấp chính xác chi tiết số liệu, tình hình lãi lỗ từ hoạt động Kinh doanh. 

  Đối tượng nên sử dụng dịch vụ làm lại sổ sách kế toán

  • Doanh nghiệp chưa từng làm sổ sách kế toán
  • Doanh nghiệp có sổ sách kế toán nhưng thiếu chính xác
  • Doanh nghiệp sắp quyết toán thuế
  • Doanh nghiệp không có kế toán viên
  • Doanh nghiệp có kế toán viên nhưng chưa có hoặc không đủ kinh nghiệm làm sổ sách kế toán
  • Doanh nghiệp đã có sổ sách kế toán nhưng không chắc chắn về số liệu kế toán viên đã làm

  Nội dung thực hiện dịch vụ làm lại sổ sách Kế toán tại mà ASC Consulting:

  • Kiểm tra, soát xét hộ thống hoá đơn chứng từ hàng tháng
  • Hướng dẫn, tư vấn quy trình lưu trữ, luân chuyển hồ sơ chứng từ, kế toán khoa học
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ luật thuế, kế toán Việt Nam
  • Lập và nộp các hồ sơ khai thuế hàng tháng, quý
  • Lập báo cáo nghĩa vụ ngân sách nhà nước
  • Thay mặt khách hàng giải trình, mọi vấn đề tại cơ quan Thuế theo hồ sơ kê khai thuế và các nội dung liên quan đến sổ sách kế toán
  • Lập và hoàn thiện hệ sống sổ sách kế toán, phiếu thu chi, nhập xuất kho
  • Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN và báo cáo thống kê
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ luật thuế, kế toán liên quan
  • In sổ sách kế toán đầy đủ và giao trả sổ sách kế toán (bao gồm bản in và file mềm) hàng năm sau khi hồ sơ quyết toán thuế năm đã hoàn tất
  • Trực tiếp làm việc với công ty kiểm toán liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm (nếu có)

   

  0
  Zalo
  Hotline