Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài

  Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty vốn nước ngoài bao gồm những nội dung sau:

  • Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  • Tư vấn lựa chọn các hình thức đầu tư nước ngoài phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư
  • Tư vấn về điều kiện Thành lập công ty có vốn nước ngoài
  • Tư vấn thủ tục Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh

  Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ Thành lập công ty vốn nước ngoài, soạn thảo các văn bản pháp lý theo quy định đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Luật Đầu tư 2020, bao gồm các nội dung như:

  • Chuẩn bị hồ sơ tài liệu cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân, Giấy phép kinh doanh
  • Nghiên cứu, xem xét hồ sơ do Khách hàng cung cấp
  • Đại diện cho Khách hàng khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài; thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền
  0
  Zalo
  Hotline