DỰ ÁN ĐỀ XUẤT GIẢM THUẾ GTGT NỬA ĐẦU NĂM 2024 ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI QUỐC HỘI

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
DỰ ÁN ĐỀ XUẤT GIẢM THUẾ GTGT NỬA ĐẦU NĂM 2024 ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI QUỐC HỘI

  Dự án đề xuất giảm thuế GTGT nửa đầu năm 2024 được thông qua tại Quốc hội

  Ngày 03/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 182/NQ-CP về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

  Theo đó, thông qua dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng như đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình 232/TTr-BTC.

  Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất. Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình báo cáo Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các cơ quan theo quy định.

  Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Công văn 11692/BTC-CST ngày 26/10/2023, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ khác được quy định.

  Thời gian áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

  Nghị quyết số 182/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 03/11/2023.

  Dự án đề xuất giảm thuế GTGT nửa đầu năm 2024 được thông qua tại Quốc hội

  Dự án đề xuất giảm thuế GTGT nửa đầu năm 2024 được thông qua tại Quốc hội (Hình ảnh từ Internet)

  Nội dung chính sách giảm thuế GTGT năm 2024

  Tại Công văn 11239/BTC-CST năm 2023 quy định việc thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% đã được thực hiện ổn định trong năm 2022 và năm 2023. 

  Do vậy, tại Công văn 10830/BTC-CST, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giảm thuế GTGT như nội dung đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15Nghị quyết 101/2023/QH15, cụ thể:

  - Giám 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

  - Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tiếp tục giảm thuế GTGT sau thời điểm 30/6/2024 nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp, người dân vẫn còn khó khăn, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
   

  0
  Zalo
  Hotline