CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN, NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP CẦN LÀM TRONG THÁNG 06/2024. DỊCH VỤ KẾ TOÁN, NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP TẠI ASC CONSULTING

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN, NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP CẦN LÀM TRONG THÁNG 06/2024. DỊCH VỤ KẾ TOÁN, NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP TẠI ASC CONSULTING

  Kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần thông báo tình hình biến động lao động cho tháng 5/2024 (nếu có)

  Theo đó, trong tháng 05/2024, nếu số lượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp biến động (tăng hoặc giảm) thì doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cụ thể như sau:

  - Hồ sơ: Thông báo về tình hình biến động lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

  - Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 03/6/2024 (thứ Hai).

  Lưu ý: Trường hợp trong tháng 6/2024, doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay cho Trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

  Kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ 06 tháng

  Định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể như sau:

  - Thời hạn báo cáo: Trước ngày 05/6/2024 (thứ Tư).

  - Báo cáo theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

  Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo về tình hình thay đổi lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

  Lưu ý: Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp còn phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

  Các công việc kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần làm trong tháng 06/2024. Dịch vụ Kế toán, nhân sự doanh nghiệp tại ASC Consulting

  Các công việc kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần làm trong tháng 06/2024. Dịch vụ Kế toán, nhân sự doanh nghiệp tại ASC Consulting (Hình ảnh từ Internet)

  Kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần báo cáo tình hình cho thuê lại lao động định kỳ 06 tháng đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động

  Định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cụ thể như sau:

  - Báo cáo theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

  - Báo cáo định kỳ 06 tháng gửi trước ngày 20/6/2024 (thứ Năm).

  Kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho tháng 6/2024

  Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) trích đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động trong tháng 6/2024 như sau:

  - Tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc được trích nộp trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.

  - Thời hạn trích nộp tiền đóng bảo hiểm chậm nhất là ngày 30/6/2024.

  Kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần nộp kinh phí công đoàn cho tháng 6/2024

  Doanh nghiệp tiến hành việc trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 6/2024 như sau:

  - Mức trích nộp: Bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

  - Thời hạn nộp: Cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, cụ thể hạn chót đóng là vào ngày 30/6/2024.

  Kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho tháng 5/2024

  Trường hợp thuộc diện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng; doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế giá trị gia tăng cho tháng 5/2024 như sau:

  - Tờ khai thuế giá trị gia tăng:

  Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế mà doanh nghiệp lựa chọn, tờ khai thuế giá trị gia tăng sẽ áp dụng theo các mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

  - Thời hạn nôp tờ khai và nộp tiền thuế giá trị gia tăng:

  Doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế giá trị gia tăng chậm nhất là vào ngày 20/6/2024 (Thứ Năm).

  Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quý thì chưa phải tiến hành công việc này trong tháng 5/2024.

  Kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho tháng 5/2024

  Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, nếu trong tháng 05/2024 có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương cho người lao động thì phải khai và nộp thuế như sau:

  - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

  - Thời hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế thu nhập cá nhân: Chậm nhất là vào ngày 20/6/2024 (thứ Năm).

  Dịch vụ Kế toán Chuyên nghiệp tại ASC Consulting hỗ trợ Doanh nghiệp xử lý và giải quyết mọi vấn đề liên quan về sổ sách, nghiệp vụ Kế toán

  Dịch vụ Kế toán Doanh nghiệp trọn gói ASC Consulting sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp xử lý và giải quyết mọi vấn đề liên quan về sổ sách, nghiệp vụ Kế toán. 

  Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các công việc kế toán mà một Doanh nghiệp cần hoàn thành:

  => Các công việc Kế toán hàng tháng 

  • Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc kế toán 
  • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN
  • Kê khai thuế GTGT hàng tháng, nộp thuế GTGT hàng tháng
  • Nộp báo cáo lên Cơ quan thuế theo quy định
  • Hoàn thiện chứng từ và lập sổ kế toán (sổ nhật ký, sổ cái các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền ngân hàng, sổ chi tiết hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả,)
  • Lập các sổ chi tiết sổ tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả
  • Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  • Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động
  • Báo cáo thống kê

  => Báo cáo Thuế hàng quý

  • Hoàn thiện toàn bộ sổ sách, chứng từ trong quý và bàn giao cho Doanh nghiệp 
  • Soạn và nộp tờ khai Giá trị gia tăng, BC26 và Thu nhập cá nhân. 

  => Quyết toán Thuế hàng năm   

  • Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
  • Lập và nộp báo cáo tài chính (Bảng cân đối Kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả hoạt động Kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ)

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN, NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP TẠI ASC CONSULTING

   

  Mọi vấn đề thắc mắc, Quý khách hàng liên hệ tới Hotline 0917 199 133 (Mr. Nghị) để được hỗ trợ tư vấn chi tiết.

  0
  Zalo
  Hotline