GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ XUẤT HÓA ĐƠN SAI THỚI ĐIỂM

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ XUẤT HÓA ĐƠN SAI THỚI ĐIỂM

  Hướng dẫn cách xử lý xuất hoá đơn sai thời điểm

  Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế.

  Theo đó, việc viết sai thời điểm không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, nên trong trường hợp này cả người bán và người mua không phải làm tờ khai thuế VAT bổ sung.

  Người bán xử lý như sau:

  Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán).

  Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập.

  Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung “Điều chỉnh chỉ tiêu ngày tháng năm của hóa đơn số … ngày … tháng … năm…từ ngày tháng năm  thành ngày tháng năm”  
  Bước 3: Gửi hóa đơn điều chỉnh cho người mua

  Bước 4: Người bán và người mua lưu lại biên bản điều chỉnh để phục vụ giải trình về sau.

  Giải đáp vướng mắc về hóa đơn sai thời điểm

  Giải đáp vướng mắc về hóa đơn sai thời điểm (Hình từ Internet)

  Có được khấu trừ thuế GTGT khi xuất hoá đơn sai thời điểm không?

  Trong trường hợp đáp ứng được các điều kiện thì hóa đơn xuất sai thời điểm vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

  Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá từ từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Đồng thời, tại Công văn 2731/TCT-CS ngày 20/6/2016 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Tỉnh Hà Nam liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp xử lý vấn đề xuất hóa đơn sai thời điểm đã nêu rõ:

  Căn cứ theo nội dung Thông tư số 96/2015/TT-BTC và Công văn 2731/TCT-CS đối với các hóa đơn đầu vào xuất sai thời điểm bên mua sẽ được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

  Dựa vào các quy định và hướng dẫn trên thì khi lập hóa đơn không đúng thời điểm thì 

  - Bên mua: Được đưa vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu việc mua bán là đúng thực tế; có hóa đơn, chứng từ thanh toán đầy đủ; bên bán đã kê khai, nộp thuế đầy đủ.

  - Bên bán: Sẽ bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm tùy vào mức độ vi phạm.

  Mức xử phạt khi lập hoá đơn không đúng thời điểm

  Mức xử phạt khi lập hoá đơn không đúng thời điểm được căn cứ theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, cụ thể:

  - Đối với hành vi lập hóa đơn sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ: Cảnh cáo (điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)
  - Đối với hành vi lập hóa đơn sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế: 03 - 05 triệu đồng (khoản 3 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
  - Đối với hành vi lập hóa đơn sai thời điểm (trừ 2 trường hợp trên): 04 - 08 triệu đồng (điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

  0
  Zalo
  Hotline