PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  Luật Phòng cháy chữa cháy

  1 - Luật Phòng cháy chữa cháy 2001: Hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001

  2 - Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013: Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014

  Các văn bản hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

  Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

  1 - Nghị định 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng: Hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2011

  2 - Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi: Hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2021

  3 - Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình: Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

  4 - Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng: Hiệu lực thi hành từ ngày 06/09/2023

  Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn phòng cháy chữa cháy

  Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn phòng cháy chữa cháy (Hình ảnh từ Internet)

  Thông tư hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

  1 - Thông tư liên tịch 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP về phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội trong công tác bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Công an - Bộ Quốc phòng cùng ban hành: Hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2002

  2 - Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BCA-BQP hướng dẫn Nghị định 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành: Hiệu lực thi hành từ ngày 23/10/2014

  3 - Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành: Hiệu lực thi hành từ ngày 06/01/2016

  4 - Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành: Hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2021

  5 - Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành: Hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2021

  6 - Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành: Hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021

  7 - Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành: Hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2021

  0
  Zalo
  Hotline