BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 04/9/2023 ĐẾN NGÀY 10/9/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 04/9/2023 ĐẾN NGÀY 10/9/2023

  Bản tin kế toán về Thuế xuất nhập khẩu

  1 - Nghị định 68/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2027:

  Chính phủ quyết định bổ sung thêm Malaysia, Chile và Brunei được áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) giai đoạn 2022- 2027.

  2 - Công văn 3860/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về kiến nghị về chính sách thuế mặt hàng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan:

  Trường hợp các Điều ước quốc tế khác ATIGA như Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc... không quy định về lượng hạn ngạch mà chỉ quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì điều kiện để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là hàng hóa phải nằm trong số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm; phải có Giấy phép nhập khẩu theo HNTQ hoặc văn bản thông báo quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp.

  Bản tin kế toán từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 4363/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

  Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan...

  2 - Công văn 61191/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng:

  Trường hợp Công ty có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại địa bàn tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì thực hiện khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính Phủ. Hồ sơ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

  Bản tin kế toán về Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Công văn 61175/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng của người lao động:

  Trường hợp người lao động nhận được khoản thu nhập bằng tiền hoặc hiện vật do tham gia các cuộc thi có thưởng của Công ty tổ chức thì khoản thu nhập này không được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định của Bộ Luật Lao động mà được xác định là thu nhập từ trúng thưởng theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Nếu phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng giải thưởng nhận được thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

  Bản tin kế toán về Hoá đơn

  1 - Công văn 64877/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phů.

  Trường hợp hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định tại Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC) nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Tổ chức bán hàng hóa ra thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại khoản 26 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  0
  Zalo
  Hotline