XÉT NÂNG LƯƠNG TRONG THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
XÉT NÂNG LƯƠNG TRONG THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN ĐƯỢC HAY KHÔNG?

  Xét nâng lương trong thời gian nghỉ thai sản, được hay không?

  Đối với trường hợp nâng lương trong thời gian nghỉ thai sản, pháp luật quy định cụ thể theo từng đối tượng. Chi tiết các đối tượng và quy định bao gồm:

  Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân (doanh nghiệp ngoài nhà nước)

  Tại điểm e khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 thì khi thực hiện kí kết hợp đồng lao động, các bên sẽ thực hiện kí kết nội dung về chế độ nâng lương. Theo đó, thông thường, chế độ nâng lương do các bên thỏa thuận. Các bên sẽ tự do thỏa thuận về điều kiện, thời gian, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc lựa chọn hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy định của người sử dụng lao động.

  Muốn biết thời gian nghỉ thai sản của người lao động có được xét nâng lương hay không thì cần căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động, nếu không có thì căn cứ thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế riêng của doanh nghiệp.

  Nếu doanh nghiệp và người lao động đã thống nhất tính thời gian thai sản vào thời gian làm việc xét nâng lương thì người lao động đang nghỉ thai sản sẽ được xem xét nâng lương theo đúng thỏa thuận ban đầu.

  Ngược lại, nếu trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc quy chế doanh nghiệp đều loại trừ thời gian nghỉ thai sản khi xét nâng lương thì người đang nghỉ thai sản sẽ không được xét nâng lương.

  Đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV nêu rõ thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

  Theo đó, trong trường hợp nếu cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì cán bộ, công chức, viên chức đang nghỉ thai sản vẫn được xét nâng lương thường xuyên

  Xét nâng lương trong thời gian nghỉ thai sản

  Xét nâng lương trong thời gian nghỉ thai sản (Hình ảnh từ Internet)

  Có được xét nâng lương trước thời hạn khi đang nghỉ thai sản không?

  Trường hợp xét nâng lương trước thời hạn khi đang nghỉ thai sản cũng được pháp luật quy định dựa vào từng trường hợp cụ thể, bao gồm:

  Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân (doanh nghiệp ngoài nhà nước)

  Cũng như trường hợp xét nâng lương trong thời gian nghỉ thai sản, trong trường hợp không biết người lao động có được thực hiện xét nâng lương trước thời hạn trong thời gian nghỉ thai sản hay không thì tại Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định chế độ nâng lương cho các bên thỏa thuận. Do đó, việc xét nâng lương trước thời hạn cũng sẽ do các bên thỏa thuận mà không bị pháp luật giới hạn.

  Thông thường, việc nâng lương trước thời hạn thường không xem xét đến việc người lao động có đang nghỉ thai sản hay không mà chủ yếu đánh giá dựa trên sự đóng góp, kết quả lao động của người lao động.

  Trong trường hợp người lao động có cống hiến mang tính đột phá cho doanh nghiệp thì dù đang nghỉ thai sản, người lao động vẫn được xét tăng lương trước thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

  Đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Thông tư 08/2013/TT-BNV không có quy định nào giới hạn quyền lợi nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đang nghỉ chế độ thai sản.

  Do vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vẫn được xét nâng lương trước hạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện nâng bậc trước thời hạn được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, cụ thể:

  - Phải đáp ứng đủ 02 tiêu chuẩn, bao gồm:

  + Cán bộ, công chức: 

  ++ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên.

  ++ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

  + Viên chức và người lao động:

  ++ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

  ++ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

  - Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

  Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vẫn được xét nâng lương trước hạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện nâng bậc trước thời hạn.

  0
  Zalo
  Hotline