TIỀN THAI SẢN DO CƠ QUAN BẢO HIỂM HAY DOANH NGHIỆP CHI TRẢ?

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
TIỀN THAI SẢN DO CƠ QUAN BẢO HIỂM HAY DOANH NGHIỆP CHI TRẢ?
Ngày đăng: 2 tháng trước

  Tiền thai sản do cơ quan bảo hiểm hay do doanh nghiệp chi trả?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;…

  Theo đó, tiền chế độ thai sản được trích từ quỹ bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý và tiền thai sản do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.

  Doanh nghiệp không chi trả tiền trợ cấp thai sản nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia thủ tục giải quyết hưởng chế độ. Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời hạn 10 ngày. Nếu đã nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH sẽ chi trả tiền trợ cấp thai sản cho người lao động.

  Tiền thai sản do cơ quan bảo hiểm hay do doanh nghiệp chi trả?

  Tiền thai sản do cơ quan bảo hiểm hay do doanh nghiệp chi trả? (Hình từ Internet)

  Doanh nghiệp có trả lương khi NLĐ nghỉ thai sản không?

  Người lao động nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản sẽ được nghỉ làm và hưởng trợ cấp thai sản từ quỹ bảo hiểm xã hội.

  Do người lao động đã được nhận tiền trợ cấp từ cơ quan bảo hiểm xã hội nên theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019, trong thời gian nghỉ thai sản, công ty không phải trả lương cho người lao động đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Việc doanh nghiệp không trả lương trong thời gian người lao động nghỉ thai sản là hợp lý bởi thực tế người lao động không đi làm cho doanh nghiệp, mặt khác khi nghỉ chế độ cũng đã được nhận quyền lợi từ chế độ bảo hiểm.

  Tuy nhiên, nếu giữa người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc trả lương khi người lao động nghỉ thai sản thì người lao động sẽ được công ty trả lương trong thời gian nghỉ. Lúc này, người lao động được nhận đồng thời cả tiền lương và tiền trợ cấp thai sản.

  Đã nộp hồ sơ nhưng chưa nhận được tiền thai sản, NLĐ đòi ai?

  Theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, nếu người sử dụng lao động đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết hồ sơ và tổ chức chi trả tiền chế độ cho người lao động trong thời gian 06 ngày làm việc.

  Tiền chế độ thai sản được trả cho người lao động theo hình thức đã đăng ký: Trả tiền mặt tại cơ quan bảo hiểm xã hội, trả tiền mặt thông qua doanh nghiệp, trả tiền qua thẻ ATM của người lao động.

  Người lao động nếu đã nộp giấy tờ đầy đủ cho người sử dụng lao động để làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản mà mãi chưa nhận được tiền thì cần kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ để biết cách đòi tiền chế độ.

  - Nếu công ty chưa nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội:

  Đề nghị công ty sớm hoàn tất thủ tục hưởng chế độ cho mình. Nếu công ty không nộp hồ sơ dẫn tới việc người lao động không được giải quyết hưởng chế độ thai sản thì công ty phải bồi thường cho người lao động (theo khoản 2 Điều 116 Luật Bảo hiểm xã hội).

  - Nếu công ty đã nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định mà cơ quan bảo hiểm chần chừ chưa giải quyết hồ sơ:

  Người lao động có thể khiếu nại cơ quan bảo hiểm về việc giải quyết hồ sơ thai sản để sớm nhận được tiền chế độ.

  - Nếu cơ quan bảo hiểm xã hội đã trả tiền chế độ nhưng công ty im lặng:

  Yêu cầu công ty thanh toán tiền chế độ cho mình. Nếu công ty không trả có thể khiếu nại, tố cáo đến Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đòi lại tiền.

  0
  Zalo
  Hotline