THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]

  Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

  Đối với trường hợp thay đổi theo quyết định của doanh nghiệp

  - Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

  - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

  Đối với trường hợp thay đổi theo quyết định của Toà án, Trọng tài

  - Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực.

  Lưu ý: Kèm theo hồ sơ đăng ký phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực

  - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.

  Thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh

  Thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh (Hình ảnh từ Internet)

  Quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh với từng loại hình cụ thể

  Đối với hộ cá thể

  Căn cứ theo quy định tại Điều 90 Nghị định 01/2021/ND-CP thì quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh đối với hộ cá thể bao gồm các bước như sau:

  Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tại UBND huyện

  Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới

  Thành phần hồ sơ bao gồm:

  1 - Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh:

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký

  - Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

  2 - Hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh:

  - Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế

  - Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh

  - Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh

  - Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế

  - Bảo sao công chứng CCCD của chủ hộ kinh doanh mới

  - Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

  3 - Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cá thể

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký

  - Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

  Đối với doanh nghiệp

  Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh

  Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký

  Bước 4: Thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh đổi trên Cổng thông tin quốc gia

  Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thành phần hồ sơ bao gồm:

  1 - Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp:

  - Thông báo đổi tên doanh nghiệp của doanh nghiệp

  - Quyết định đổi tên doanh nghiệp

  - Biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp

  - Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

  2 - Hồ sơ thay đổi trụ sở chính:

  - Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

  - Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp

  - Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

  - Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

  - Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

  - Mẫu 09 - 27 của chi cục thuế cũ

  3 - Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật:

  - Thông báo đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp

  - Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp

  - Quyết định đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp

  - Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp

  - Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

  - Bản sao CMND/hộ chiếu của đại diện pháp luật mới

  4 - Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

  - Thông báo đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

  - Quyết định đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

  - Biên bản họp về việc đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

  - Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

  5 - Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

  - Thông báo đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

  - Quyết định đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

  - Biên bản họp về việc đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

  - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

  - Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông

  Dịch vụ thay đổi Giấy phép kinh doanh tại ASC Consulting

  Hoạt động với nhiều năm kinh nghiệm, ASC Consulting cung cấp giải pháp cho Quý khách hàng trong việc thay đổi giấy phép kinh doanh một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Cụ thể, Quý khách hàng chỉ cần cung cấp:

  1 - Bản chính Giấy phép đăng ký kinh doanh ở thời điểm hiện tại

  2 - Yêu cầu cần thay đổi

  3 - CCCD sao y hoặc hộ chiếu (trường hợp thay đổi Người đại diện pháp luật và Thành viên Hội đồng quản trị)

  Xem chi tiết bảng giá Dịch vụ thay đổi Giấy phép kinh doanh tại ASC Consulting: Tại đây

  0
  Zalo
  Hotline