THỜI GIAN NGHỈ NGƠI TRONG GIỜ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
THỜI GIAN NGHỈ NGƠI TRONG GIỜ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO?
Ngày đăng: 2 tuần trước

  Thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc của người lao động được quy định như thế nào?

  Tại Điều 64 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc của người lao động cụ thể như sau:

  - Thời gian nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật Lao động 2019 được áp dụng đối với người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày, trong đó có ít nhất 03 giờ làm việc trong khung giờ làm việc ban đêm quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động 2019.

  Điều 106 Bộ luật Lao động 2019 quy định giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

  - Thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với trường hợp làm việc theo ca liên tục quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ít nhất 30 phút, riêng trường hợp làm việc ban đêm thì được tính ít nhất 45 phút.

  - Người sử dụng lao động quyết định thời điểm nghỉ trong giờ làm việc, nhưng không được bố trí thời gian nghỉ này vào thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc ca làm việc.

  - Ngoài trường hợp làm việc theo ca liên tục quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, khuyến khích các bên thương lượng thời gian nghỉ giữa giờ tính vào giờ làm việc.

  Thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc của người lao động

  Thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc của người lao động (Hình ảnh từ Internet)

  Thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động có được hưởng không không?

  Đối với quy định về việc hưởng lương đối với thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động thì tại Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP nêu rõ thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương với người lao động, cụ thể:

  Các trường hợp thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương với người lao động bao gồm:

  - Nghỉ giữa giờ quy định khoản 2 Điều 64 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

  - Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.

  - Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

  - Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019.

  - Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.

  - Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.

  - Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 61 Bộ luật Lao động 2019.

  - Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 176 Bộ luật Lao động 2019.

  - Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động.

  - Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

  Như vậy, nghỉ giữa giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương với người lao động.

  0
  Zalo
  Hotline