THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Ngày đăng: 2 tháng trước

  Thế nào là doanh nghiệp tư nhân ?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về khái niệm doanh nghiệp tư nhân cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

  Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

  + Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  + Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

  Doanh nghiệp tư nhân

  Doanh nghiệp tư nhân (Hình ảnh từ Internet)

  Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân là bao lâu?

  Đối với quy định về thời gian giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân thì tại Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định rằng:

  - Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

  - Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.Như vậy, dựa vào quy định nêu trên thì thời gian giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Có thể sử dụng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tư nhân được không?

  Việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp tư nhân đã được quy định rõ tại Luật hiện hành. Tuy nhiên, người thực hiện đăng ký doanh nghiệp tư nhân cần phải có kinh nghiệm thao tác nhất định trên trang dangkykinhdoanh.gov.vn để có thể hoàn thiện hồ sơ.Để có thể tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện đăng ký doanh nghiệp thì giải pháp ưu tiên hàng đầu giành cho bạn là sử dụng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp. ASC Consulting là một giải pháp lý tưởng để bạn có thể tin cậy.

  Nếu bạn sử dụng thêm dịch vụ Văn phòng ảo ASC Plus, bạn sẽ được miễn phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp và được trao giấy phép đến tận nhà.

   

  0
  Zalo
  Hotline