THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]

  STT

  Ngành nghề

  Mức vốn pháp định

  Căn cứ pháp lý

  Lĩnh vực an ninh trật tự

  01

  Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam)

  Ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ)

  Nghị định 96/2016/NĐ-CP

  Lĩnh vực công thương

  02

  Bán lẻ theo phương thức đa cấp

  10 tỷ đồng

  Nghị định 40/2018/NĐ-CP

  03

  Sở Giao dịch hàng hóa

  150 tỷ đồng

  Nghị định 51/2018/NĐ-CP

   

  04

  Thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa

  5 tỷ đồng

  05

  Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa

  75 tỷ đồng

  06

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

  Ký quỹ 7 tỷ đồng

  Nghị định 69/2018/NĐ-CP

   

  07

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

  08

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

  Ký quỹ 10 tỷ đồng

  Lĩnh vực giáo dục

  09

  Thành lập trường đại học tư thục

  1000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường).

  Nghị định 46/2017/NĐ-CP

   

  10

  Thành lập Phân hiệu trường đại học tư thục

  250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu)

  11

  Thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục

  100 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất)

  12

  Thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

  50 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất)

  13

  Thành lập cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

  30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP

   

  14

  Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài

  50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư không thấp hơn 50 tỷ đồng

  15

  Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài

  20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

  16

  Thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài

  1000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

  17

  Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động

  Ít nhất đạt 70% các mức quy định tại các mục 13, 14, 15, 16

  18

  Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài

  250 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

  Lĩnh vực giao thông vận tải

  19

  Vận chuyển hàng không quốc tế

  Đến 10 tàu bay

  700 tỷ đồng

  Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  20

  Từ 11 đến 30 tàu bay

  1.000 tỷ đồng

  21

  Trên 30 tàu bay

  1.300 tỷ đồng

  22

  Vận chuyển hàng không nội địa

  Đến 10 tàu bay

  300 tỷ đồng

  23

  Từ 11 đến 30 tàu bay

  600 tỷ đồng

  24

  Trên 30 tàu bay

  700 tỷ đồng

  25

  Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không quốc tế

  200 tỷ đồng

  26

  Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không nội địa

  100 tỷ đồng

  27

  Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga hành khách

  30 tỷ đồng

  28

  Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga, kho hàng hóa

  29

  Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu tại cảng hàng không, sân bay

  30

  Kinh doanh hàng không chung

  100 tỷ đồng

  31

  Kinh doanh vận tải biển quốc tế

  Có bảo lãnh với mức tối thiểu là 05 tỷ đồng hoặc mua bảo hiểm để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên

  Nghị định 147/2018/NĐ-CP

  Lĩnh vực lao động

  32

  Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

  Ký quỹ 02 tỷ đồng

  Nghị định 145/2020/NĐ-CP

  33

  Kinh doanh dịch vụ việc làm

  Ký quỹ 300 triệu đồng

  Nghị định 23/2021/NĐ-CP

  34

  Thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

  05 tỷ đồng

  Nghị định 143/2016/NĐ-CP

   

  35

  Thành lập trường trung cấp

  50 tỷ đồng

  36

  Thành lập trường cao đẳng

  100 tỷ đồng

  37

  Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  5 tỷ đồng

  Nghị định 38/2020/NĐ-CP

  Lĩnh vực ngân hàng

  38

  Ngân hàng thương mại

  3.000 tỷ đồng

  Nghị định 86/2019/NĐ-CP

  39

  Ngân hàng chính sách

  5.000 tỷ đồng

  40

  Ngân hàng hợp tác xã

  3.000 tỷ đồng

  41

  Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  15 triệu đô la Mỹ (USD)

  42

  Công ty tài chính

  500 tỷ đồng

  43

  Công ty cho thuê tài chính

  150 tỷ đồng

  44

  Tổ chức tài chính vi mô

  05 tỷ đồng

  45

  Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn

  0,5 tỷ đồng

  46

  Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường

  01 tỷ đồng

  47

  Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

  50 tỷ đồng

  Nghị định 101/2012/NĐ-CP

  48

  Doanh nghiệp hoạt động mua, bán vàng miếng

  100 tỷ đồng

  Nghị định 24/2012/NĐ-CP

  49

  Tổ chức tín dụng hoạt động mua, bán vàng miếng

  3.000 tỷ đồng

  Lĩnh vực tài chính

  50

  Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

  300 tỷ đồng

  Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  51

  Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

  200 tỷ đồng

  52

  Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

  350 tỷ đồng

  53

  Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

  250 tỷ đồng

  54

  Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

  400 tỷ đồng

  55

  Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

  300 tỷ đồng

  56

  Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe

  600 tỷ đồng

  57

  Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí (Bảo hiểm nhân thọ)

  800 tỷ đồng

  58

  Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí(Bảo hiểm nhân thọ)

  1000 tỷ đồng

  59

  Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe

  300 tỷ đồng

  60

  Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới (Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài)

  Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ.

  Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

  61

  Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới (Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài)

  Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ.

  Tổng tài sản tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

  62

  Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

  400 tỷ đồng

  63

  Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

  700 tỷ đồng

  64

  Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

  1100 tỷ đồng

  65

  Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm

  04 tỷ đồng

  66

  Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm

  08 tỷ đồng

  67

  Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  10 tỷ đồng

  Nghị định 18/2005/NĐ-CP

  68

  Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  - 500 tỷ đồng

  - Năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có lãi

  Nghị định 121/2021/NĐ-CP

  69

  Môi giới chứng khoán

  25 tỷ đồng

  Nghị định 155/2020/NĐ-CP

  70

  Tự doanh chứng khoán

  50 tỷ đồng

  71

  Bảo lãnh phát hành chứng khoán

  165 tỷ đồng

  72

  Tư vấn đầu tư chứng khoán

  10 tỷ đồng

  73

  Quản lý quỹ

  25 tỷ đồng

  74

  Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ trực tiếp

  - 1.000 tỷ đồng (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

  - 250 tỷ đồng (đối với công ty chứng khoán

  Nghị định 158/2020/NĐ-CP

  75

  Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ chung

  - 7.000 tỷ đồng (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài);

  - 900 tỷ đồng (đối với công ty chứng khoán).

  76

  Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán

  - 900 tỷ đồng (đối với thành viên bù trừ trực tiếp);

  - 1.200 tỷ đồng (đối với thành viên bù trừ chung)

  77

  Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với ngân hàng thương mại

  5.000 tỷ đồng

  78

  Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  1.000 tỷ đồng

  79

  Cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán (Ngân hàng thanh toán)

  10.000 tỷ đồng

  Luật Chứng khoán 2019

  80

  Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

  15 tỷ đồng

  Nghị định 88/2014/NĐ-CP

  81

  Dịch vụ kiểm toán (chỉ đối với công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài)

  5 tỷ đồng

  Nghị định 17/2012/NĐ-CP

  82

  Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới

  Ký quỹ bắt buộc số tiền tương đương 05 tỷ đồng

  83

  Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

  6 tỷ đồng

  84

  Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino

  2 tỷ đô la Mỹ

  Nghị định 03/2017/NĐ-CP

  85

  Kinh doanh đặt cược đua ngựa

  1.000 tỷ đồng

  Nghị định 06/2017/NĐ-CP

  86

  Kinh doanh đặt cược đua chó

  300 tỷ đồng

  87

  Thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

  1.000 tỷ đồng

  Lĩnh vực tài nguyên môi trường

  88

  Nhập khẩu phế liệu

  Sắt, thép phế liệu

  - Dưới 500 tấn: Ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng.

  - Từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn: Ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng.

  - Từ 1000 tấn trở lên: Ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng.

  Nghị định 08/2022/NĐ-CP

  Giấy và nhựa phế liệu

  - Dưới 100 tấn: Ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng.

  - Từ 100 tấn đến dưới 500 tấn: Ký quỹ 18% tổng giá trị lô hàng.

  - Từ 500 tấn trở lên: Ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng.

  Lĩnh vực bưu chính – viễn thông

  89

  Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh (dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg)

  02 tỷ đồng

  Nghị định 47/2011/NĐ-CP

   

  90

  Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế (dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg)

  05 tỷ đồng

  91

  Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông

  – Trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: 5 tỷ đồng

  – Trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 30 tỷ đồng

  – Trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ đồng

  Nghị định 25/2011/NĐ-CP

  92

  Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông

  – Trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ đồng

  – Trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 300 tỷ đồng

  93

  Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện

  20 tỷ đồng

  94

  Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo).

  300 tỷ đồng

  95

  Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện

  500 tỷ đồng

  96

  Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh

  30 tỷ đồng

  97

  Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”

  Ký quỹ tối thiểu là 50 triệu đồng

  Quyết định 671/QĐ-BTTTT

  98

  Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

  Ký quỹ không dưới 5 tỷ đồng

  Nghị định 130/2018/NĐ-CP

  99

  Thành lập nhà xuất bản

  5 tỷ đồng

  Nghị định 195/2013/NĐ-CP

  Lĩnh vực văn hóa thể thao

  100

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  20 triệu đồng

  Nghị định 168/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 94/2021/NĐ-CP)

   

  101

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

  50 triệu đồng

  102

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch ra nước ngoài

  100 triệu đồng

  103

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

  100 triệu đồng

  104

  Kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim

  200 triệu đồng

  Nghị định số 54/2010/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 142/2018/NĐ-CP)

  0
  Zalo
  Hotline