Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

Công ty có yếu tố nước ngoài là gì?

Là công ty có ít nhất một chủ thể tham gia là nước ngoài. Chủ thể nước ngoài có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hay nhà nước nước ngoài. Hoặc công ty có liên quan đến tài sản, công việc ở nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty có yếu tố nước ngoài:

– Công ty được thành lập và hoạt đông theo Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014 hoặc Công ty đã được cấp Giấy phép đầu tư và đã đăng ký lại theo Quy định của Nghị định 194/2013/NĐ-CP quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nươc ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Công ty có hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam

Hồ Sơ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài:

1. Hồ sơ đăng ký đầu tư:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

– Dự thảo Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên công ty hoặc danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu, kèm theo các giấy tờ sau:

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hơp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác;

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác (có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ), bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, quyết định ủy quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân khác

3. Các tài liệu khác

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh nghành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại VN, trừ trường hợp pháp luậ chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà VN là thành viên có quy định khác).

Tư Vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tư vấn pháp luật đối với từng loại hình Công ty:

– Tư vấn pháp luật về mô hình và Cơ cấu tổ chức;

– Tư vấn pháp luật phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn pháp luật mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

– Tư vấn pháp luật Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

– Tư vấn pháp luật Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

– Tư vấn pháp luật Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

– Các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các thông tin và giấy tờ pháp lý của khách hàng

– Các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan

3. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

3.1. Xây dựng hồ sơ đăng ký đầu tư:
– Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;
– Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
– Lập dự án đầu tư;
– Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh;
– Công chứng các giấy tờ có liên quan;
– Các giấy tờ khác có liên quan.

3.2. Xây dựng hồ sơ đăng ký kinh doanh:
– Soạn thảo Điều lệ Công ty;
– Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
– Công chứng các giấy tờ có liên quan;
– Văn bản uỷ quyền;
– Các giấy tờ khác có liên quan

4. Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
– Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Khắc dấu và thông báo mẫu dấu

5. Hỗ trợ pháp lý sau thành lập:

– Soạn thảo hồ sơ pháp lý nội bộ;
– Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp;
– Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

Share:

Văn phòng ảo ASC Plus

Địa chỉ: 107 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Chúng tôi dịch vụ văn phòng ảo tại vị trí đắc địa trung tâm TP.HCM với nhiều chức năng, tiện ích, cùng các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp:

  • Vị trí trung tâm mặt tiền
  • Miễn phí thành lập doanh nghiệp
  • Hỗ trợ kế toán, báo cáo thuế
  • Miễn phí in ấn, photo, scan
  • Phòng họp miễn phí, sảnh tiếp khách
  • Tiếp tân chuyên nghiệp