SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ BHXH, BHYT, BHTN THEO QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-BHXH

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ BHXH, BHYT, BHTN THEO QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-BHXH

  Quy định về đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  Tại Quyết định 1318/QĐ-BHXH, các văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung của thủ tục hành chính về đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, bao gồm:

  1 - Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  2 - Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  Quy định về đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

  Các văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung của thủ tục hành chính về đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH, bao gồm:

  1 - Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  2 - Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT. BHTN theo Quyết định 1318/QĐ-BHXH

  Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT. BHTN theo Quyết định 1318/QĐ-BHXH (Hình ảnh từ Internet)

  Quy định về đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

  Các văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung của thủ tục hành chính về đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT, bao gồm:

  1 - Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  2 - Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  Quy định về cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

  Các văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung của thủ tục hành chính về cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT, bao gồm:

  1 - Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  2 - Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  Quyết định 1318/QĐ-BHXH bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2023. Điểm 1, 2 Mục I, Phần A - Danh mục thủ tục hành chính; Mục I, II, Phần B - Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BHXH.

  Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được áp dụng theo hiệu lực của Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  Các thành phần hồ sơ nêu tại Quyết định 1318/QĐ-BHXH, nếu không quy định cung cấp bản gốc hoặc bản chính thì có thể nộp bản sao hợp lệ hoặc bản chụp kèm bản gốc, bản chính để đối chiếu; các thành phần hồ sơ khác của cá nhân và tổ chức được kê khai, tạo lập theo mẫu biểu do BHXH Việt Nam ban hành, yêu cầu nộp bản chính.

  Hướng dẫn thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT

  Theo đó, công bố thủ hành chính sửa đổi, bổ sung về việc đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT có trình tự thực hiện như sau:

  Bước 1: Lập, nộp hồ sơ

  1. Người lao động

  1.1. Người lao động là người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1 mục Thành phần hồ sơ; nộp hồ sơ cho đơn vị quản lý.

  1.2. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

  a) Trường hợp đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục Thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị quản lý.

  b) Trường hợp đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi thường trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục điểm 2 mục Thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ, đóng tiền cho cơ quan BHXH.

  c) Đối với người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động truy nộp sau khi về nước: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục điểm 2 mục Thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị hoặc cho cơ quan BHXH.

  1.3. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 3 Mục Thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị quản lý.

  1.4. Đối với người lao động và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hàng tháng: Người lao động hoặc thân nhân người lao động chết lập hồ sơ theo quy định tại điểm 4 Mục Thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ, đóng tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất cho cơ quan BHXH nơi thường trú hoặc thông qua đơn vị trước khi nghỉ việc.

  1.5. Người lao động có từ 02 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 5 mục Thành phần hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc nơi cư trú.

  2. Đơn vị sử dụng lao động

  2.1. Kê khai hồ sơ theo quy định tại điểm 6 mục Thành phần hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH;

  2.2. Nộp tiền đóng của đơn vị (bao gồm tiền đóng thuộc trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động và người lao động), tiền đóng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tiền đóng của phu quân hoặc phu nhân, tiền đóng của người lao động còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hàng tháng đóng thông qua đơn vị cho cơ quan BHXH.

  Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

  Bước 3: Nhận kết quả gồm: Sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định hoàn trả; Tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN (nếu có).

  Nguyên tắc bảo hiểm xã hội theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

  2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

  3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

  4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

  5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

   

  0
  Zalo
  Hotline