QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ 01/4/2023 NHƯ THẾ NÀO?

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ 01/4/2023 NHƯ THẾ NÀO?
Ngày đăng: 2 tháng trước

  Quyết định 490/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, toàn bộ quy định về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 01/4/2023 cụ thể như sau

  Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

  Theo đó, thời hạn cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế được rút ngắn so với trước đây, cụ thể:

  - Thời hạn cấp mới sổ bảo hiểm xã hội (cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện) tối đa là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thay vì tối đa 20 ngày làm việc đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc và 7 ngày làm việc đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện);

  - Thời hạn cấp mới thẻ bảo hiểm y tế là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thay vì tối đa 7 ngày làm việc).

  Ngoài ra, lãi suất truy thu đối với đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội bị phát hiện từ 01/01/2016 được quy định mới như sau:

  - Toàn bộ thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016 được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016;

  - Thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi sẽ tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm áp dụng tại thời điểm phát hiện trốn đóng.

  Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.

  Theo đó, sửa đổi quy định về địa điểm đóng BHXH như sau:

  - Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ (bổ sung thêm trường hợp chi nhánh có thể đóng tại Công ty mẹ so với quy định hiện hành).

  - Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của bảo hiểm xã hội tỉnh.

  Ngoài ra, Quyết định 888 cũng sửa đổi, bổ sung những Điều, Khoản sau của Quyết định 595:

  - Sửa đổi, bổ sung Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 38;

  - Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 46;

  - Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 47;

  - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục và biểu mẫu.

  Quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội. từ 01/4/2023 như thế nào? (Hình từ Internet)

  Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.

  Theo đó, thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội tại ngũ… được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT bao gồm những đối tượng sau:

  - Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng.

  - Vợ hoặc chồng;

  - Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.

  Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Ban hành mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  Theo đó, mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (D02-LT) sẽ thay thế mẫu D02-TS tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.
  Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện mẫu khai trình lao động theo quy định của pháp luật lao động tại Bộ luật lao động theo mẫu D02-LT được ban hành theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH .
  Việc lập mẫu là để đơn vị, doanh nghiệp đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động và khai báo tình hình sử dụng người lao động tại đơn vị.

  Quyết định 811/QĐ-BHXH ngày 16/8/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 3 quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.

  Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020.
  Theo đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý tại Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 như sau:

  Sửa đổi thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp

  Từ ngày 01/4/2023, người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của người lao động hằng tháng để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
  (Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH thì có một số trường hợp người sử dụng lao động được trích đóng bảo hiểm thất nghiệp 03 tháng một lần hoặc 06 tháng một lần).

  Doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có thể đăng ký đóng BHXH hằng tháng

  Theo Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán có thể đăng ký phương thức đóng BHXH hằng tháng.
  (Theo quy định cũ thì những đơn vị này chỉ có thể đăng ký phương thức đóng BHXH 03 tháng một lần hoặc 06 tháng một lần).

  Nhiều quy trình về BHXH sẽ được ứng dụng phần mềm quản lý

  Các quy trình dưới đây đã được sửa đổi tại Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 theo hướng ứng dụng phầm mềm quản lý:

  - Quy trình quản lý đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  - Quy trình tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

  Lưu ý: Các quy trình sửa đổi nêu trên sẽ được thực hiện tại thời điểm BHXH Việt Nam hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý.

  Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nhiều biểu mẫu tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

  Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nhiều biểu mẫu tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020. Cụ thể như sau:

  - Sửa đổi, bổ sung 02 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

  - Sửa đổi, bổ sung 31 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020.

  - Bổ sung 28 biểu mẫu (Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023).

  - Bãi bỏ 18 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

  - Bãi bỏ 02 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020.

  Thay đổi thời hạn lập và gửi báo cáo về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  Theo quy định, BHXH tỉnh, huyện phải lập báo cáo về quản lý thu, cấp sổ BHXH, bảo y tế và báo cáo thông tin theo thời hạn sau đây:

  - BHXH huyện gửi báo cáo nêu trên cho BHXH tỉnh theo thời hạn sau đây:

  + Báo cáo tháng: trước ngày 05 của tháng sau.

  + Báo cáo quý: trước ngày 10 tháng đầu quý sau.

  + Báo cáo năm: trước ngày 25/01 năm sau.

  - BHXH tỉnh gửi báo cáo nêu trên cho BHXH Việt Nam tỉnh theo thời hạn sau đây:

  + Báo cáo tháng: ngày 05 tháng sau.

  + Báo cáo quý: ngày 10 tháng đầu quý sau

  + Báo cáo năm: ngày 25/01 năm sau.

  0
  Zalo
  Hotline