Văn Bản Pháp Lý

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
Văn Bản Pháp Lý

Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 8055/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xuất hóa đơn trả hàng

Công văn 8055/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xuất hóa đơn trả hàng

Công văn 1510/CTCTH-TTHT của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài

Công văn 1510/CTCTH-TTHT của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài

Công văn 16889/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc thanh lý tài sản

Công văn 16889/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc thanh lý tài sản

Công văn số 13/CTDTH-TTHT của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc Thuế TNCN khi lợi nhuận ra nước ngoài

Công văn số 13/CTDTH-TTHT của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc Thuế TNCN khi lợi nhuận ra nước ngoài

Công văn 9771/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Công văn 9771/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Công văn 427/CTHAG-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

Công văn 427/CTHAG-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

Công văn 9817/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 9817/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết định 1404/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình thanh tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Quyết định 1404/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình thanh tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi

Dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi

Công văn 1253/TCT-KK thực hiện quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1253/TCT-KK thực hiện quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 14113/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai và nộp thuế nhà thầu

Công văn 14113/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai và nộp thuế nhà thầu

0
Zalo
Hotline