MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHYT, BHTN NĂM 2024 MÀ DOANH NGHIỆP, NLĐ CẦN BIẾT

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHYT, BHTN NĂM 2024 MÀ DOANH NGHIỆP, NLĐ CẦN BIẾT

  Quy định về mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2024 đối với người lao động Việt Nam

  Căn cứ theo các quy định tại Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 44, khoản 2 Điều 92 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, Điều 57 Luật Việc làm 2013 và Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 quy định thì mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2024 đối với người lao động Việt Nam chi tiết như sau:

  Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là 0.3%.

  Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2024 mà doanh nghiệp, NLĐ cần biết

  Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2024 mà doanh nghiệp, NLĐ cần biết (Hình ảnh từ Internet)

  Quy định về mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2024 với người lao động nước ngoài

  Dựa vào các quy định tại Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 44, khoản 2 Điều 92 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Khoản 1 Điều 3, Điều 43 Luật Việc làm 2013 (người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp) thì mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2024 đối với người lao động nước ngoài cụ thể như sau:

  Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là 0.3%.

  Quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT

  Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

  Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

  Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT là mức lương cơ sở.

  Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

  Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT bao gồm:

  - Mức lương: Mức lương theo công việc hoặc theo chức danh

  - Phụ cấp lương, bao gồm:

  + Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

  + Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

  - Các khoản bổ sung khác, bao gồm:

  + Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

  + Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

  0
  Zalo
  Hotline