MẪU GIẤY UỶ QUYỀN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC MỚI NHẤT VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
MẪU GIẤY UỶ QUYỀN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC MỚI NHẤT VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC

  Mẫu Giấy uỷ quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất

  ⇒ Tải Mẫu Giấy uỷ quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất: TẠI ĐÂY

  Hướng dẫn sử dụng mẫu Giấy uỷ quyền đăng ký người phụ thuộc 

  [1] Điền tên Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp/đơn vị được ủy quyền đăng ký người phụ thuộc đặt trụ sở chính.

  [2] Điền họ và tên của người nộp thuế ủy quyền đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh (bên A).

  [3] Điền mã số thuế của người phụ thuộc được cấp bởi Cơ quan thuế nếu có.

  [4] Ví dụ: Con/vợ/chồng/cha đẻ/mẹ đẻ/cha nuôi/mẹ nuôi/anh ruột…..

  [5] Điền thông tin giấy tờ của người phụ thuộc: Loại giấy tờ (CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy khai sinh) và số giấy tờ.

  Mẫu Giấy uỷ quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất và hướng dẫn thủ tục đăng ký người phụ thuộc

  Mẫu Giấy uỷ quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất và hướng dẫn thủ tục đăng ký người phụ thuộc (Hình ảnh từ Internet)

  Hướng dẫn thủ tục đăng ký người phụ thuộc mới nhất

  1 - Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc thông qua công ty:

  Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc bao gồm:

  - Tài liệu người nộp thuế phải nộp cho công ty:

  + Bản đăng ký người phụ thuộc (Mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC): 02 bản, trong đó công ty trả thu nhập lưu giữ một (01) bản và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế.

  + Phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số 07/XN-NPT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

  + Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

  - Tài liệu mà công ty phải nộp: Phụ lục bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 07/THĐK-NPT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

  Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trụ sở chính của công ty trả thu nhập.

  Thời hạn nộp hồ sơ

  - Công ty (tổ chức trả thu nhập) nộp hồ sơ đến cơ quan thuế cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó. 

  - Riêng đối với người phụ thuộc là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng, thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, nếu quá thời hạn này thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

  2 - Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc trực tiếp với cơ quan Thuế:

  Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

  - Bản đăng ký người phụ thuộc (Mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

  - Phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số 07/XN-NPT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

  - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

  Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trụ sở chính của công ty TNHH một thành viên trả thu nhập.

  Thời hạn nộp hồ sơ:

  - Người nộp thuế nộp hồ sơ Đăng ký người phụ thuộc lần đầu cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý đó hoặc khi nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định. 

  - Riêng đối với người phụ thuộc khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng (đối tượng (5) nêu tại Mục 2) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, nếu quá thời hạn này thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

  Lưu ý: Đối với cả 2 trường hợp nêu trên, khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc hoặc người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì phải thực hiện đăng ký lại người phụ thuộc (hồ sơ, thời hạn, trình tự các bước, thực hiện như đăng ký người phụ thuộc lần đầu).

  0
  Zalo
  Hotline