MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH SỐ NGƯỜI ĐÓNG BẢO HIỂM KHÔNG BẰNG SỐ NLĐ THỂ HIỆN TRÊN SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH SỐ NGƯỜI ĐÓNG BẢO HIỂM KHÔNG BẰNG SỐ NLĐ THỂ HIỆN TRÊN SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

    Tải Mẫu Công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên sổ sách kế toán, báo cáo thuế và quyết toán thuế TNCN: Tại đây

    Tải Mẫu Công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên sổ sách kế toán, báo cáo thuế và quyết toán thuế TNCN: Tại đây

    0
    Zalo
    Hotline