MẪU BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA NLĐ DÀNH CHO HỘ KINH DOANH VÀ CÁ NHÂN KINH DOANH

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
MẪU BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA NLĐ DÀNH CHO HỘ KINH DOANH VÀ CÁ NHÂN KINH DOANH

  Mẫu bảng thanh toán tiền lương của NLĐ dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

  Mẫu bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh là Mẫu số 05-LĐTL tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

  TẢI MẪU BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA NLĐ DÀNH CHO HỘ KINH DOANH VÀ CÁ NHÂN KINH DOANH: TẠI ĐÂY.

  Mẫu bảng thanh toán tiền lương của NLĐ dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

  Mẫu bảng thanh toán tiền lương của NLĐ dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh (Hình ảnh từ Internet)

  Hướng dẫn cách ghi bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

  Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động là các thông tin theo dõi, thống kê về số công hoặc số sản phẩm/công việc hoàn thành, đơn giá lương thời gian/đơn giá lương sản phẩm,...

  Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.

  Cột 1: Ghi bậc lương hoặc hệ số lương của người lao động.

  Cột 2,3: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.

  Cột 4,5: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.

  Cột 6,7: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.

  Cột 8: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.

  Cột 9: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.

  Cột 10: Ghi tổng số tiền thưởng mà người lao động được hưởng.

  Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp, tiền thưởng mà người lao động được hưởng.

  Cột 12,13,14,15,16,17: Ghi các khoản khấu trừ lương của người lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).... thuế thu nhập cá nhân phải nộp (TNCN) và tổng số tiền khấu trừ lương trong tháng. Trong đó cột 17 là tổng cộng các khoản khấu trừ lương, cột 17 = cột 12+ cột 13+ cột 14+ cột 15+ cột 16.

  Cột 18: Ghi số tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh còn phải trả người lao động (Cột 18 = Cột 11 – Cột 17).

  Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương.

  Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh lập Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động chuyển cho người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh ký duyệt, sau đó lập phiếu chi và trả lương. Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động được lưu tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay (người nhận hộ phải ghi rõ họ tên). Trường hợp hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh trả lương cho người lao động qua tài khoản tiền gửi ngân hàng thì không yêu cầu người lao động phải ký vào cột “Ký nhận”.

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể căn cứ vào đặc điểm trả lương và thu nhập của người lao động tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để có thể thêm cột, bỏ bớt cột hoặc sắp xếp lại các cột từ cột 1 đến cột 10, cột 12 đến cột 16 của mẫu Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động cho phù hợp với thực tế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

  Dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp tại ASC Consulting giúp Doanh nghiệp, hộ kinh doanh giải quyết các vướng mắc về sổ sách kế toán, bảng lương dành cho NLĐ

  Các công việc Kế toán hàng tháng trong gói Dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp tại ASC Consulting bao gồm:

  • Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc kế toán 
  • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN
  • Kê khai thuế GTGT hàng tháng, nộp thuế GTGT hàng tháng
  • Nộp báo cáo lên Cơ quan thuế theo quy định
  • Hoàn thiện chứng từ và lập sổ kế toán (sổ nhật ký, sổ cái các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền ngân hàng, sổ chi tiết hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả,)
  • Lập các sổ chi tiết sổ tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả
  • Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  • Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động
  • Báo cáo thống kê

  Báo cáo Thuế hàng quý

  • Hoàn thiện toàn bộ sổ sách, chứng từ trong quý và bàn giao cho Doanh nghiệp 
  • Soạn và nộp tờ khai Giá trị gia tăng, BC26 và Thu nhập cá nhân

  Quyết toán Thuế hàng năm  

  • Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
  • Lập và nộp báo cáo tài chính (Bảng cân đối Kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả hoạt động Kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ)

  Khi sử dụng dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp tại ASC Consulting, Quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin:

  • Giấy phép đăng ký 
  • CCCD, Sổ phụ (sổ chi tiết) ngân hàng, tài khoản vay (nếu có)
  • Hóa đơn đầu ra, đầu vào
  • Thiết bị chữ ký số đế ASC Consulting nộp báo cáo

  Chỉ từ 500.000/tháng, ASC Consulting sẽ giải quyết nỗi lo của Quý khách hàng, Quý đối tác về nghiệp vụ Kế toán - Thuế.

  Bảng báo giá Dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp tại ASC Consulting:

  Mọi vướng mắc, Quý khách hàng, Quý đối tác liên hệ hotline 0917 199 133 (Mr. Nghị) để được tư vấn chi tiết.

  0
  Zalo
  Hotline