MÃ CHƯƠNG, TIỂU MỤC NỘP THUẾ MÔN BÀI NĂM 2024 [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
MÃ CHƯƠNG, TIỂU MỤC NỘP THUẾ MÔN BÀI NĂM 2024 [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]

  Mã chương thuế môn bài năm 2024

  Trong mục lục ngân sách nhà nước, Chương được dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước theo cơ quan chủ quan.

  Mã chương được mã số hóa thành 03 ký tự theo từng cấp quản lý:

  Cấp quản lý

  Mã số

  Cơ quan ở cấp trung ương

  001 - 399

  Cơ quan ở cấp tỉnh

  400 - 599

  Cơ quan ở cấp huyện

  600 - 799

  Cơ quan ở cấp xã

  800 - 989

  Theo đó, mã chương nộp thuế môn bài là mã của doanh nghiệp phân loại theo cơ quan quản lý thuế.

  Đối chiếu với quy định tại Phụ lục I Thông tư 324/2016/TT-BTC, mã chương nộp thuế môn bài 2024 được quy định như sau:

  Mã chương

  Tên

  Cấp quản lý

  151

  Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

  Trung ương

  152

  Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh

  Trung ương

  153

  Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài

  Trung ương

  154

  Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

  Trung ương

  158

  Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ

  Trung ương

  159

  Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống

  Trung ương

  160

  Các quan hệ khác của ngân sách

  Trung ương

  161

  Nhà thầu chính ngoài nước

  Trung ương

  162

  Nhà thầu phụ ngoài nước

  Trung ương

  551

  Các đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

  Tỉnh

  552

  Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh

  Tỉnh

  553

  Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài

  Tỉnh

  554

  Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

  Tỉnh

  555

  Doanh nghiệp tư nhân

  Tỉnh

  556

  Hợp tác xã

  Tỉnh

  557

  Hộ gia đình, cá nhân

  Tỉnh

  558

  Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ

  Tỉnh

  559

  Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống

  Tỉnh

  560

  Các quan hệ khác của ngân sách

  Tỉnh

  561

  Nhà thầu chính ngoài nước

  Tỉnh

  562

  Nhà thầu phụ ngoài nước

  Tỉnh

  563

  Các Tổng công ty địa phương quản lý

  Tỉnh

  564

  Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty)

  Tỉnh

  754

  Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh (công ty TNHH, công ty cổ phần)

  Huyện

  755

  Doanh nghiệp tư nhân

  Huyện

  756

  Hợp tác xã

  Huyện

  757

  Hộ gia đình, cá nhân

  Huyện

  758

  Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ

  Huyện

  759

  Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống

  Huyện

  Thông thường, các doanh nghiệp sẽ do Chi cục Thuế quản lý với mã chương nộp thuế môn bài từ 754 - 759.

  Mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài năm 2024 [Cập nhật mới nhất]

  Mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài năm 2024 [Cập nhật mới nhất] (Hình ảnh từ Internet)

  Tiểu mục nộp thuế môn bài năm 2024

  Tiểu mục (hay còn gọi là mã nội dung kinh tế - NDKT)  là phân loại chi tiết của Mục, dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo các đối tượng quản lý trong từng Mục (theo điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 324/2016/TT-BTC.

  Còn Mục dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ nội dung kinh tế theo các chính sách, chế độ thu, chi ngân sách nhà nước.

  Trong đó, tiểu mục nộp thuế môn bài 2024 được thể hiện tại Mục 2850 Tiểu nhóm 0114 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC như sau:

  Vốn điều lệ/đầu tư đăng ký

  Tiểu mục

  Bậc thuế

  Mức thuế

  Trên 10 tỷ đồng

  2862

  1

  03 triệu đồng/năm

  Từ 10 tỷ đồng trở xuống

  2863

  2

  02 triệu đồng/năm

  Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  2864

  3

  01 triệu đồng/năm

  Hướng dẫn cách tra cứu mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài

  Cách tra cứu mã chương nộp thuế môn bài

  Thực hiện tra cứu mã chương nộp thuế môn bài theo các bước sau:

  Bước 1: Truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn

  Bước 2: Chọn tab Thông tin về người nộp thuế -> Nhập mã số thuế doanh nghiệp -> Nhập mã xác nhận -> Click tra cứu.

  Bước 3: Khi hoàn tất tra cứu, màn hình sẽ hiện ra như hình dưới và có mã chương doanh nghiệp (03 số đầu của phần “Chương - Khoản”)

  Cách tra cứu mã tiểu mục nộp thuế môn bài

  Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Phí - Lệ phí" -> "Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)"

  Bước 2: Click in và xem trước

  Bước 3: Xem mã tiểu mục nộp thuế môn bài tại bên dưới góc trái của tờ khai lệ phí môn bài.

  0
  Zalo
  Hotline