KHI NÀO ĐƯỢC HOÀN THUẾ TNCN? HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH HOÀN THUẾ TNCN

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
KHI NÀO ĐƯỢC HOÀN THUẾ TNCN? HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH HOÀN THUẾ TNCN

  Khi nào thì được hoàn thuế TNCN?

  Hoàn thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khi cơ quan thuế hoàn trả lại phần thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế đã nộp thừa.

  Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định, cụ thể như sau:

  - Điều kiện 1: Thuộc một trong những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân:

  Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định 03 trường hợp cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân:

  a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

  b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

  c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Điều kiện 2: Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Căn cứ khoản 1 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BCT có quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân được áp dụng nếu cá nhân này đã đăng ký đồng thời đã có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  - Điều kiện 3: Người nộp thuế hoặc tổ chức/cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế có đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế và được chấp nhận.

  Cụ thể hơn, căn cứ khoản 2, 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BCT việc hoàn thuế được thực hiện như sau:

  - Nếu cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức/cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế được thực hiện thông qua tổ chức/cá nhân này.

  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi thực hiện bù trừ, nếu còn số tiền thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

  - Nếu với cá nhân kê khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc thực hiện bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

  Khi nào được hoàn thuế TNCN? Hướng dẫn cách tính hoàn thuế TNCN

  Khi nào được hoàn thuế TNCN? Hướng dẫn cách tính hoàn thuế TNCN (Hình ảnh từ Internet)

  Hướng dẫn cách tính hoàn thuế TNCN

  Công thức tính hoàn thuế thu nhập cá nhân được khái quát hóa như sau:

  Số tiền thuế TNCN được hoàn = Số tiền thuế TNCN đã nộp - Số tiền thuế TNCN phải nộp

  Cụ thể:

  Số tiền thuế TNCN đã nộp: là số tiền mà cá nhân đã được khấu trừ, nộp vào ngân sách nhà nước.

  Số tiền thuế TNCN phải nộp:  Số tiền thuế TNCN phải nộp = (Tổng thu nhập phải chịu thuế - Tổng các khoản giảm trừ) x Thuế suất. 

  Theo đó đây là số tiền thuế mà cá nhân phải nộp theo quyết toán thuế. Số tiền thuế này được tính dựa trên các quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế, khoản giảm trừ và thuế suất.

  Theo đó, để tính được số tiền thuế TNCN được hoàn, anh/chị cần phải biết chính xác số thuế đã tạm nộp và số tiền thuế mà mình phải nộp là bao nhiêu.

  Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm những gì?

  Căn cứ Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC có quy định về thành phần hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập có từ tiền lương, tiền công

  - Trường hợp 1: Tổ chức/cá nhân trả thu nhập được uỷ quyền thực hiện quyết toán thì thành phần hồ sơ hoàn thuế gồm:

  + Thứ nhất là văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (Lập theo Mẫu 01/DNXLNT tại phụ lục I của Thông tư 80/2021/TT-BTC;

  + Thứ hai là văn bản ủy quyền trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, không áp dụng đối với trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng giữa đại lý thuế với người nộp thuế;

  + Thứ ba là bảng kê chứng từ nộp thuế lập dựa theo mẫu số 02-1/HT tại phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

  - Trường hợp 2: Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế mà có số tiền thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế trên tờ khai quyết toán thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế. Cơ quan thuế sẽ giải quyết việc hoàn thuế dựa vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  0
  Zalo
  Hotline