KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN CHƯA THANH TOÁN ĐƯỢC KHÔNG?

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN CHƯA THANH TOÁN ĐƯỢC KHÔNG?

  Khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn chưa thanh toán được không?

  Đối với những hóa đơn chưa thanh toán (có giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên) do mua trả chậm, trả góp vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nếu chưa đến ngày thanh toán như trong hợp đồng. Đến thời điểm thanh toán nhưng doanh nghiệp vẫn chưa có  chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì vẫn được khấu trừ.

  Tuy nhiên cần phải điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ khi doanh nghiệp đã thực hiện việc thanh toán nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Kỳ kê khai giảm thuế GTGT được khấu trừ là kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán thực tế.

  Tại điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định rõ:

  c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

  Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).

  Theo đó, khi mua hàng hóa, dịch vụ trả chậm, trả góp thì:

  - Doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi mua hàng hóa hoặc dịch vụ khi chưa thanh toán.

  - Vẫn có thể kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà không cần chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng.

  - Đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng Doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (do chưa thanh toán) thì doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ.

  - Khi thanh toán thực tế bằng tiền mặt và không có chứng từ qua ngân hàng, doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ vào kỳ tính thuế.

  Khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn chưa thanh toán được không?

  Khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn chưa thanh toán được không? (Hình ảnh từ Internet)

  Xuất hóa đơn vào thời điểm trước hay sau khi thanh toán?

  Thông thường, việc xuất hóa đơn không phụ thuộc vào việc thanh toán. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP cụ thể rằng:

  Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa

  Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp dịch vụ

  Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; tư vấn giám sát; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; lập dự án đầu tư xây dựng).

  Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

  0
  Zalo
  Hotline