Kế Toán Trọn Gói


Bảng giá dịch vụ kế toán

Image Description

Dịch vụ kế toán (Báo cáo thuế hằng tháng)

400.000 VNĐ/tháng

 • IconTư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra, đầu vào
 • IconNhận hóa đơn, chứng từ tận nơi
 • IconLập báo cáo VAT hằng tháng
 • IconLập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng qúy
 • IconLập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
 • IconĐại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế (dịch vụ kế toán)

Đăng ký

Image Description

Dịch vụ kế toán trọn gói (BCT + sổ sách kế toán)

800.000 VNĐ/tháng

 • Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra, đầu vào
 • IconNhận hóa đơn, chứng từ tận nơi
 • IconLập báo cáo VAT hằng tháng
 • IconLập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng qúy
 • IconLập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
 • IconLập phiếu thu - chi - xuất - nhập kho
 • IconLập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
 • IconLập báo cáo tài chính cuối năm
 • IconLập quyết toán thuế TNDN + TNCN
 • IconLập quyết toán hóa đơn cuối năm
 • IconĐại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế (dịch vụ kế toán)

Đăng ký

Image Description

Đăng ký lao động, thang lương bảo hiểm

800.000 VNĐ/tháng

 • IconTư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm sau khi thành lập công ty
 • IconKhai trình lao động
 • IconĐăng ký thang lương, phụ cấp
 • IconĐăng ký nộp BHXH, BHYT, BHTN

Đăng ký