HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DOANH THU TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG [CẬP NHẬT 2023]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DOANH THU TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG [CẬP NHẬT 2023]

  Xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) vào thời điểm nào?

  Thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT được dựa vào các hoạt động được quy định tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

  1 - Bán hàng hóa:

  Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa

  2 - Cung cấp dịch vụ:

  - Là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

  - Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước/trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)

  3 - Cung cấp dịch vụ viễn thông:

  Thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông

  4 - Cung cấp điện, nước sạch:

  Là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền

  5 - Kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê:

  Là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng

  6 - Xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu:

  Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

  7 - Nhập khẩu hàng hóa:

  Là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan

  Xác định doanh thu tính thuế GTGT

  Xác định doanh thu tính thuế GTGT (Hình ảnh từ Internet)

  Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế GTGT mới nhất

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu được xác định theo công thức sau:

  Thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %

  Trong đó:

  - Doanh thu tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng 

  - Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

  0
  Zalo
  Hotline