HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHI THỰC HIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN [PHẦN 2]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHI THỰC HIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN [PHẦN 2]
Ngày đăng: 1 tháng

   

  Quy trình thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệpQuy trình thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp

  Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký kinh doanh khi thực hiện thành lập công ty cổ phần

  Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:

  - Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn):

  + Người nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  + Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

  + Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

  Lưu ý: Hiện nay, khi người thành lập doanh nghiệp muốn thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp thì phải thực hiện thông qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính.

  Hướng dẫn đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty cổ phần

  Hướng dẫn đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty cổ phần (Hình ảnh từ Internet)

  Kết quả hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện thành lập công ty cổ phần

  1 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

  2 - Kết quả hồ sơ:

  - Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.

  3 - Phí, lệ phí:

  - Lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

  + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh: 50.000 đồng/hồ sơ.

  + Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử: Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  - Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

  Hướng dẫn đăng ký kinh doanh bằng hình thức online khi thành lập công ty cổ phần

  Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

  Bước 2: Đăng nhập tài khoản đăng ký kinh doanh đã đăng ký trước đó

  Người dùng điền thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký trước đó tại số (1);

  Bấm đăng nhập tại số (2).

  Bước 3: Nhấn vào phần [Đăng ký doanh nghiệp]

  Bước 4: Chọn phương thức nộp hồ sơ

  Do thủ tục này hướng dẫn cho người có tài khoản đăng ký kinh doanh nên bạn chọn phần [Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh]. Sau đó, nhấn [tiếp theo]

  Bước 5: Chọn loại đăng ký trực tuyến

  Tại đây, bạn chọn [Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc]. Sau đó, nhấn [Tiếp theo]

  Bước 6: Chọn loại hình doanh nghiệp

  Tại đây, bạn chọn loại hình tương ứng với loại hình doanh nghiệp bạn muốn thành lập tại số (1). Nếu có các giấy tờ tương ứng tại số (2) thì chọn nội dung giấy tờ tương ứng tại số (2). Sau đó, nhấn [Tiếp theo] tại số (3)

  Bước 7: Xác nhận thông tin đăng ký

  Sau khi thực hiện  các bước trên, tại đăng bạn cần kiểm tra lại các thông tin về loại đăng ký và loại hình doanh nghiệp muốn thành lập. Nếu các thông tin chính xác, bạn xác nhận bằng cách nhấn [Bắt đầu]

  Bước 8: Nhập các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

  Nhập các thông tin từ hồ sơ đăng ký thành lập mới vào các khối thông tin tương ứng trong các khối dữ liệu trên màn hình. Tùy từng loại hình doanh nghiệp sẽ có các khối thông tin khác nhau (tương ứng với nội dung Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và các biểu mẫu kèm theo).

  Bước 9: Nhập thông tin người nộp hồ sơ:

  Đầu tiên chọn [Người nộp hồ sơ] tại số (1);

  Tiếp theo, chọn vai trò của người nộp hồ sơ. Nếu bạn là người ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp thì chọn [Người có thẩm quyền ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp] tại số (2);

  Tiếp theo, nếu thông tin người nộp hồ sơ trùng khớp với thông tin tài khoản đăng ký thì bạn nhấn [Sao chép thông tin đăng ký tài khoản] tại số (3) và điền một số thông tin còn thiếu tại số (4). Nếu thông tin người nộp hồ sơ không trùng khớp với thông tin tài khoản đăng ký thì bạn điền đầy đủ thông tin tại số (4)

  Bước 10: Nhập thông tin người ký xác thực

  Người nộp hồ sơ thực hiện gán tên người ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Người ký phải sử dụng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

  Trước tiên, người nộp hồ sơ chọn [Người ký] tại số (1);

  Tiếp theo nhập email của người chịu trách nhiệm ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại số (2) và nhấn nút [Tìm kiếm] tại số (3) => Hệ thống tự động điền thông tin về Họ tên của người chịu trách nhiệm ký hồ sơ.

  Tiếp theo, bạn nhập thông tin về Chức danh của người ký tại [Chức danh] số (4).

  Cuối cùng, bạn nhấn nút [Chọn] tại số (5) để yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm ký xác thực hồ sơ ký xác thực hồ sơ. Thông tin về người ký sẽ được cập nhật vào danh sách: [Danh sách người ký/xác thực] tại số (6);

  Hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo đến địa chỉ email đã đăng ký của người ký xác thực hồ sơ nếu người ký không phải là người tạo hồ sơ.

  Bước 11: Đính kèm văn bản

  Sau khi nhập đầy đủ các thông tin tại các bước trên, bạn cần đính kèm các hồ sơ theo quy định tại mục [Văn bản đính kèm] như hình 1;

  Tiếp theo, chọn lọai văn bản đính kèm theo quy định về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp như hình 2;

  Cuối cùng, chọn file tải lên như hình 3.

  Bước 12: Xác nhận hồ sơ

  Sau khi thực hiện điền đầy đủ thông tin và đính kèm file đầy đủ theo hướng dẫn tại các bước trên thì bạn cần nhấn nút [Chuẩn bị] như tại hình 1; nếu hồ sơ vẫn còn thiếu thông tin theo quy định, Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo đỏ.

  Người nộp hồ sơ phải chỉnh sửa và chuẩn bị lại hồ sơ.

  - Hệ thống tự động chọn Phòng Đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ căn cứ vào tỉnh/thành phố của địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp đã nhập tại bước nhập thông tin.

  - Nếu hồ sơ đã đầy đủ thông tin theo quy định, nhấn nút [Xác nhận] như tại hình 2 để hoàn thành bước chuẩn bị hồ sơ

  Bước 13: Ký xác thực hồ sơ

  Trước tiên bạn nhấn [Ký số/Xác thực bằng tài khoản ĐKKD] như hình 1.

  Sau đó, Tích chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”. Phần tên đăng nhập đã được mặc định sẵn, người ký chỉ cần nhập mật khẩu của tài khoản đã tạo;

  Cuối cùng nhấn [Xác nhận] như hình 2

  Bước 14: Thanh toán

  Sau khi hoàn tất bước xác thực, do hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thanh toán để thanh toán thực hiện theo các bước sau:

  Trước tiên bạn nhấn nút [Thanh toán] như hình 1.

  Sau đó, màn hình sẽ hiển thị đơn hàng yêu cầu thành toán; - Click vào “Thanh toán” để thực hiện thanh toán như hình 2

  Bước 15: Hoàn tất

  Sau khi người nộp hồ sơ hoàn thành việc thanh toán, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái “Đang nộp” và được tự động tiếp nhận trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để và chuyển về tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng phục vụ cho việc xử lý hồ sơ. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  Khi hồ sơ đã được nộp thành công, Hệ thống hiển thị bản in Giấy biên nhận trong tài khoản của người nộp hồ sơ.

  Tại mục Danh sách các thông báo từ cơ quan đăng ký kinh doanh, người sử dụng Nhấn nút [In] như hình dưới để xem và tải bản in Giấy biên nhận

  0
  Zalo
  Hotline