HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHI THỰC HIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN [PHẦN 1]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHI THỰC HIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN [PHẦN 1]

  Những điều cần lưu ý khi thực hiện đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty cổ phần

  Dưới đây là những điều mà công ty cổ phần cần lưu ý khi thực hiện đăng ký kinh doanh, bao gồm:

  1 - Đặt tên cho công ty cổ phần

  - Tên tiếng Việt của công ty cổ phần phải bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

  + Loại hình doanh nghiệp: được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”;

  + Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

  - Những lưu ý khi đặt tên cho công ty cổ phần:

  + Trước khi đăng ký tên công ty, nên tham khảo tên của các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  + Không được đặt tên công ty (cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài), tên viết tắt của công ty trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên, tên viết tắt của doanh nghiệp khác; trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

  Các trường hợp bị coi là có tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định cụ thể tại Điều 41 của Luật Doanh nghiệp 2020.

  + Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty mình; trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

  + Tên công ty cổ phần cũng không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  (Điều 37, Điều 38, Điều 29, Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020)

  2 - Trụ sở của công ty cổ phần

  Trụ sở chính của công ty cổ phần đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

  (Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020)

  3 - Ngành, nghề kinh doanh

  - Công ty cổ phần sẽ lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  ( Điều 3 Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

  4 - Vốn điều lệ của công ty cổ phần

  Hiện nay, không có bất kì một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định mức vốn điều lệ tối thiểu phải góp khi thành lập doanh nghiệp; trừ một số trường hợp mà Pháp luật có quy định doanh nghiệp phải đảm bảo số vốn tối thiểu để hoạt động trong ngành, nghề đó.

  5 - Thực hiện uỷ quyền về thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

  Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

  [1] Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

  [2] Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

  [3] Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  [4] Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại mục [2] nêu trên.

  (Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

  Hướng dẫn đăng ký kinh doanh khi thực hiện thành lập công ty cổ phần

  Hướng dẫn đăng ký kinh doanh khi thực hiện thành lập công ty cổ phần (Hình ảnh từ Internet)

  Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là công ty cổ phần bao gồm:

  1 - Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (mẫu Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
  2 -  Điều lệ của công ty cổ phần

  3 - Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần (mẫu Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

  4 - Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

  5 - Bản sao (có công chứng) các giấy tờ sau đây:

  - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

  Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự. 

  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Lưu ý: Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ nêu trên là:

  + Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 

  + Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

  6 - Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

  (Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 23 Nghị định 01/2021)

  Quy trình thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp 

  Quy trình thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp

  0
  Zalo
  Hotline