HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÍNH TIỀN THƯỞNG TẾT ÂM LỊCH, TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2024

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÍNH TIỀN THƯỞNG TẾT ÂM LỊCH, TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2024

  Tiền thưởng Tết Âm lịch 2024, Tết Dương lịch 2024 được quy định như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 thì thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động

  Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

  Theo đó, tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 hoàn toàn không mang tính bắt buộc mà sẽ do Công ty quyết định dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động và Quy chế thưởng của Công ty.

  Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thưởng Tết Âm lịch, Tết Dương lịch 2024

  Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thưởng Tết Âm lịch, Tết Dương lịch 2024 (Hình ảnh từ Internet)

  Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thưởng Tết Âm lịch 2024, Tết Dương lịch 2024

  ASC Consulting cung cấp gửi tới Quý độc giả, Quý khách hàng file excel tính tiền thưởng Tết Âm lịch 2024, thưởng Tết Dương lịch 2024.

  Tại file excel này đề cập cụ thể đến phần trăm (%) năng suất lao động, phần trăm (%) thâm niên để được xét tính thưởng Tết; mức lương hằng tháng để làm cơ sở tính tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024… 

  Theo đó:

  - Phần trăm (%) năng suất lao động được căn cứ vào kết quả đánh giá của Quản lý Phòng/Ban.

  - Phần trăm (%) thâm niên được tính dựa vào thời gian làm việc (được tính từ ngày ký hợp đồng chính thức đến ngày 31/12/2023).

  Xem và tải chi tiết file excel tính tiền thưởng tết Âm lịch 2024, tết Dương lịch 2024: Tại đây.

  Những điều cần lưu ý khi sử dụng file excel tính tiền thưởng tết Âm lịch 2024, tết Dương lịch 2024

  Một vài lưu ý khi Quý khách hàng, Quý độc giả sử dụng file excel cách tính tiền thưởng tết Âm lịch 2024, tết Dương lịch 2024 mà ASC Consulting cung cấp, cụ thể như sau:

  1 - File Excel tính tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 có giá trị làm mẫu tham khảo (không mang tính bắt buộc) để doanh nghiệp xây dựng File Excel tính tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, thưởng Tết Dương lịch 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp mình.

  2 - Doanh nghiệp dựa vào tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Điều 104 Bộ luật Lao động 2019; Quy chế thưởng của doanh nghiệp… để đưa ra cách tính tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 một cách phù hợp cho người lao động.

  Người lao động cần xem qua Quy chế thưởng của Công ty, quy định chi tiết về vấn đề thưởng nói chung và thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, thưởng Tết Dương lịch 2024 nói riêng là như thế nào để biết mức thưởng sắp tới của mình là bao nhiêu, nhằm bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của mình. Thông thường, các doanh nghiệp đưa ra quy định về thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, thưởng Tết Dương lịch 2024 từ cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 để người lao động biết trước và có thêm động lực làm việc tốt trong năm 2023.

  Quy định về nghỉ lễ, nghỉ tết tại Bộ luật Lao động hiện hành như thế nào?

  Đối với quy định về nghỉ lễ, nghỉ tết tại Bộ luật Lao động hiện hành thì tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ:

  Điều 112. Nghỉ lễ, tết – Bộ luật Lao động 2019

  1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

  a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

  b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

  c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

  d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

  đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

  e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

  2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

  3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

  0
  Zalo
  Hotline