HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ NHIỀU ĐỊA ĐIỂM KHÁC NHAU KHÔNG?

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ NHIỀU ĐỊA ĐIỂM KHÁC NHAU KHÔNG?

  Hộ kinh doanh có được đăng ký nhiều địa điểm khác nhau không?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì một hộ kinh doanh hoàn toàn có thể đăng ký kinh doanh tại 2 hay nhiều địa điểm khác nhau nhưng phải chọn 1 địa điểm trong số đó để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh.

  Tại khoản 1 Điều 5d Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có quy định trường hợp hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở thì phải thông báo địa điểm kinh doanh đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

  Phòng Tài chính - Kế hoạch sau khi tiếp nhận thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh sẽ thực hiện trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh.

  Điểm h khoản 3 Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC quy định:

  h) Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác theo quy định tại Điểm i, k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuế 10 chữ số cho người đại diện hộ gia đình, người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân và cấp mã số thuế 13 chữ số cho các địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

  Dựa vào quy định trên thì trường hợp hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh ngoài trụ sở thì các địa điểm kinh doanh đó sẽ được cấp mã số thuế 13 chữ số.

  Tóm lại, hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh ở nhiều địa điểm khác nhau và phải đăng ký 01 địa điểm là trụ sở của hộ kinh doanh đồng thời thông báo tới Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi đặt trụ sở về các địa điểm kinh doanh khác.

  Hộ kinh doanh có được đăng ký nhiều địa điểm khác nhau không?

  Hộ kinh doanh có thể đăng ký nhiều địa điểm khác nhau không? (Hình ảnh từ Internet)

  Hộ kinh doanh có thể đăng ký bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

  Dựa vào các quy định tại Mục 1 phía trên, hộ kinh doanh không bị giới hạn tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh. 

  Tuy nhiên, trước đây, theo quy định cũ thì hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, trừ trường hợp kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động (khoản 1 Điều 66, Điều 72 Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Từ ngày 04/01/2021, khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã loại bỏ quy định trên và hộ kinh doanh được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm.

  2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

  Thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định như thế nào?

  Hồ sơ thông báo địa điểm kinh doanh hộ kinh doanh gồm:

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-2 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT)

  - Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (nếu không phải chủ hộ trực tiếp đi làm).

  Trong vòng 03 ngày làm việc, phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh sẽ trả kết quả về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh đó.

  0
  Zalo
  Hotline