ĐỘ TUỔI THAM GIA VÀ NGỪNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI [CẬP NHẬT 2023]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
ĐỘ TUỔI THAM GIA VÀ NGỪNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI [CẬP NHẬT 2023]
Ngày đăng: 1 tháng

  Độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay

  Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì người lao động chỉ cần từ đủ 15 tuổi trở lên đều có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.

  Tại Luật này, bảo hiểm xã hội được Nhà nước tổ chức theo 02 hình thức là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  Đối với trường hợp là bảo hiểm xã hội bắt buộc

  Bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an, bộ đội, công an,…

  Do vậy, người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên muốn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 tháng trở lên với người sử dụng lao động.

  Đối với trường hợp là bảo hiểm xã hội tự nguyện

  Bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho những ai là công dân Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà có nhu cầu tham gia loại bảo hiểm này.

  Như vậy, nếu không đi làm công ty, cá nhân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa phương.

  Độ tuổi tham gia và ngừng tham gia bảo hiểm xã hội

  Độ tuổi tham gia và ngừng tham gia bảo hiểm xã hội (Hình ảnh từ Internet)

  Độ tuổi ngừng tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay

  Hiện nay, không có bất kì văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về độ tuổi tối đa tham gia bảo hiểm xã hội (độ tuổi ngừng tham gia bảo hiểm xã hội). Do vậy, người lao động nếu chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội thì có thể bắt đầu đóng ở bất kì độ tuổi nào miễn là từ 15 tuổi trở lên.

  Trong trường hợp người lao động thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội cho đơn vị sử dụng lao động. 

  Trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động cần chú ý về thời gian tham gia và độ tuổi đóng bảo hiểm:

  - Khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

  Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu được tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến khi đủ thời gian đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu. Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do đơn vị sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu. Đây là thời điểm được hiểu là khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và có thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên

  - Khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: 

  Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động đủ được đóng đến khi nào muốn dừng thì thôi.

  Tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu mà vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện thì thời điểm hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng dừng đóng bảo hiểm tự nguyện và có yêu cầu hưởng lương hưu.

  Dựa vào những quy định trên thì người lao động được đóng bảo hiểm tự nguyện cho đến khi có nhu cầu hưởng lương hưu mà không bị giới hạn thời gian đóng và độ tuổi đóng.

  0
  Zalo
  Hotline