Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần:

Công ty cổ phần:

Loại hình doanh ngiệp từ 3 cá nhân hoặc tổ chức trở lên (có thể thuê, mướn đại diện pháp luật), chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp.

Các bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập Công ty Cổ phần:

 1. CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên góp vốn (sao y công chứng không quá 3 tháng)
 2. Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập:
  • Tên công ty dự định thành lập
  • Địa chỉ công ty
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Vốn điều lệ
  • Đại diện pháp luật
  • Cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Cổ phần:

 1. CMND hoặc Hộ chiếu (sao y công chứng không quá 3 tháng)
 2. Giấy đề nghị thành lập Công ty Cổ phần
 3. Điều lệ doanh nghiệp
 4. Danh sách thành viên góp vốn

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Ngành nghề có yêu cầu phải có vốn pháp định)

Tham khảo chi tiết tại: Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác (đối với ngành nghề quy định phải có chứng chỉ hành nghề

Tham khảo chi tiết tại: Ngành nghề có chứng chỉ hành nghề


 

Thành lập công ty TNHH Hai Thành Viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên:

Công ty TNHH Hai thành viên trở lên:

Loại hình doanh nghiệp từ 2 đến 50 thành viên góp vốn, thành viên có thể là cá nhân/tổ chức (có thể thuê, mướn đại diện pháp luật), chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp.

Các bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên:

 1. CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên góp vốn (sao y công chứng không quá 3 tháng)
 2. Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập:
 • Tên công ty dự định thành lập
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Đại diện pháp luật
 • Cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên trở lên:

 1. CMND hoặc Hộ chiếu (sao y công chứng không quá 3 tháng)
 2. Giấy đề nghị thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên
 3. Điều lệ doanh nghiệp
 4. Danh sách thành viên góp vốn

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Ngành nghề có yêu cầu phải có vốn pháp định)

Tham khảo chi tiết tại: Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác (đối với ngành nghề quy định phải có chứng chỉ hành nghề)

Tham khảo chi tiết tại: Ngành nghề có chứng chỉ hành nghề


 

Thành lập công ty TNHH Một Thành Viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH Một Thành Viên:

Công ty TNHH Một Thành Viên:

Đây là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ (có thể thuê, mướn đại diện pháp luật), chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp.

Các bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên:

 1. CMND hoặc Hộ chiếu (sao y công chứng không quá 3 tháng)
 2. Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập:
 • Tên công ty dự định thành lập
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Đại diện pháp luật
 • Cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên:

 1. CMND hoặc Hộ chiếu (sao y công chứng không quá 3 tháng)
 2. Giấy đề nghị thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên
 3. Điều lệ doanh nghiệp

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Ngành nghề có yêu cầu phải có vốn pháp định)

Tham khảo chi tiết tại: Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác (đối với ngành nghề quy định phải có chứng chỉ hành nghề)

Tham khảo chi tiết tại: Ngành nghề có chứng chỉ hành nghề


 

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Doanh nghiệp tư nhân:

Doanh nghiệp này được định nghĩa là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn bằng chính tài sản cá nhân của mình.

Các bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập doanh nghiệp tư nhân

 1. CMND hoặc Hộ chiếu của chủ doanh nghiệp (sao y công chứng không quá 3 tháng)
 2. Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập:
 • Tên công ty dự định thành lập
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Đại diện pháp luật
 • Cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân:

 1. CMND hoặc Hộ chiếu của chủ doanh nghiệp (sao y công chứng không quá 3 tháng)
 2. Giấy đề nghị thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Ngành nghề có yêu cầu phải có vốn pháp định)

Tham khảo chi tiết tại: Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác (đối với ngành nghề quy định phải có chứng chỉ hành nghề)

Tham khảo chi tiết tại: Ngành nghề có chứng chỉ hành nghề

Share:

Văn phòng ảo ASC Plus

Địa chỉ: 107 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Chúng tôi dịch vụ văn phòng ảo tại vị trí đắc địa trung tâm TP.HCM với nhiều chức năng, tiện ích, cùng các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp:

 • Vị trí trung tâm mặt tiền
 • Miễn phí thành lập doanh nghiệp
 • Hỗ trợ kế toán, báo cáo thuế
 • Miễn phí in ấn, photo, scan
 • Phòng họp miễn phí, sảnh tiếp khách
 • Tiếp tân chuyên nghiệp