Dịch vụ Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon

Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon là gì?

Bkav eHoadon là dịch vụ Hóa đơn điện tử do Tập doàn công nghệ Bkav phát triển.

Sử dụng Bkav eHoadon, bạn có thể gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng qua tin nhắn, email; đồng thời eHoadon có thể xem được cả trên điện thoại và máy tính.

Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy và được pháp luật công nhận.

Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon còn thích ứng với tất cả các phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng phổ biến hiện nay.

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tên gói cước Số lượng Giá tiền (VNĐ)

eHD-200

200

180,000 đồng

eHD-500

500

360,000 đồng

eHD-1000

1,000

560,000 đồng

eHD-2000

2,000

850,000 đồng

eHD-3000

3,000

1,200,000 đồng

eHD-5000

5,000

1,800,000 đồng 

eHD-7000

7,000

2,400,000 đồng

eHD-10000

10,000

2,900,000 đồng

eHD-15000

15,000

4,000,000 đồng 

eHD-20000

20,000

5,100,000 đồng 

eHD-Max

> 20,000

250 đồng / 1 hóa đơn 

* Lưu ý:

Giá trên đã bao gồm:

Quyền sử dụng miễn phí 5 mẫu hóa đơn, nếu có nhu cầu xuất mẫu Hóa đơn riêng, Bkav sẽ thiết kế theo yêu cầu của Doanh nghiệp với giá 500,000 VNĐ/ 1 Mẫu

Chức năng lưu trữ và tra cứu hóa đơn trong thời gian 10 năm.

Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hóa đơn.

Báo giá trên chưa bao gồm:

Chức năng tích hợp với phần mềm kế toán/ bán hàng; Chức năng xuất mẫu hóa đơn theo yêu cầu; Chức năng gửi mã tra cứu hóa đơn qua tin nhắn (nếu KH có nhu cầu sử dụng các chức năng nâng cao này, Bkav sẽ báo giá sau khi khảo sát).

Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp.

Phần mềm Bkav eHoadon là sản phẩm không chịu thuế GTGT

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử BKAV