Dịch vụ giải thể công ty tại TP.HCM

Sau khi thành lập doanh nghiệp mới một thời gian, công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả, chúng ta muốn đóng cửa công ty. Sự kiện này được gọi là giải thể công ty, chấm dứt hoạt động một doanh nghiệp.

Khi muốn giải thể công ty, chúng ta phải tuân theo trình tự pháp lý do Nhà nước quy định. Nếu quá trình giải thể không thực hiện theo trình tự pháp lý thì người chủ doanh nghiệp sẽ phải gặp rủi ro lớn với các cơ quan quản lý Nhà nước như thuế, BHXH... Trong bài viết này chúng tôi nêu lên những thông tin cần thiết về thủ tục và trình tự giải thể công ty, cũng như giới thiệu một vài dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM.

1. Trình tự và thủ tục giải thể công ty

1.1. Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện

Theo Điều 59 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp có văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh thì chủ doanh nghiệp cần giải thể chi nhánh trước.

1.2. Họp thành viên, ra nghị quyết giải thể công ty

Tùy vào loại hình doanh nghiệp, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được thông qua chủ sở hữu doanh nghiệp, hoặc hội đồng thành viên (đối với công ty có nhiều thành viên). Trong biên bản họp hội đồng thành viên phải có các nội dung như: tên và địa chỉ của doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn và thủ tục thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các khoản phát sinh từ hợp đồng lao động; cũng như thành lập tổ thanh lý tài sản.

1.3. Gửi thông báo quyết định giải thể trên các phương tiện thông tin đại chúng

Sau cuộc họp và ra quyết định giải thể doanh nghiệp, người chủ doanh nghiệp phải ra thông báo quyết định giải thể đến những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được biết. Nếu như doanh nghiệp còn nợ đọng thì chủ doanh nghiệp có trách nhiệm phải gửi thông báo và hướng xử lý hết các khoản nợ đến người có liên quan.

1.4. Thanh lý tài sản và trả các khoản nợ của công ty

Theo quy định tại Điều 208 của Luật doanh nghiệp 2020 thì đối tượng phải đứng ra thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp là: (1) Chủ doanh nghiệp tư nhân; (2) Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty; (3) Hội đồng xử lý tài sản doanh nghiệp.

Theo quy định, các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo trình tự như sau:

(1) Các khoản nợ liên quan đến người lao động như lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội;

(2) Nợ thuế;

(3) Các khoản nợ khác.

1.5. Nộp hồ sơ giải thể lên các cơ quan quản lý Nhà nước

Sau khi thanh toán toàn bộ các khoản nợ, người chủ doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Dịch vụ giải thể cộng ty tại TP.HCM

Là một doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tư vấn ASC đã từng thực hiện dịch vụ giải thể cho hàng ngàn doanh nghiệp, sẽ giúp bạn giải thể doanh nghiệp một cách an toàn và an tâm.

Khi sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp TP.HCM, Công ty ASC sẽ hoàn toàn đảm nhận xử lý tất cả thủ tục hồ sơ. Chúng tôi sẽ trả kết quả cho bạn chỉ trong 2 tuần làm việc.

Share:

Văn phòng ảo ASC Plus

Địa chỉ: 107 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Chúng tôi dịch vụ văn phòng ảo tại vị trí đắc địa trung tâm TP.HCM với nhiều chức năng, tiện ích, cùng các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp:

  • Vị trí trung tâm mặt tiền
  • Miễn phí thành lập doanh nghiệp
  • Hỗ trợ kế toán, báo cáo thuế
  • Miễn phí in ấn, photo, scan
  • Phòng họp miễn phí, sảnh tiếp khách
  • Tiếp tân chuyên nghiệp