ĐỀ XUẤT MỚI VỀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN - DỊCH VỤ LÀM LẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN TẠI ASC CONSULTING

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
ĐỀ XUẤT MỚI VỀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN - DỊCH VỤ LÀM LẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN TẠI ASC CONSULTING

  Đề xuất mới về sổ sách kế toán cho doanh nghiệp

  Bộ Tài chính đang dự thảo (lần 2) Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, trong đó có đề cập nội dung quy định về sổ kế toán cho doanh nghiệp.

  Theo đó, Điều 13 dự thảo Thông tư, đã đề cập quy định hướng dẫn về sổ kế toán như sau:

  - Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toánNghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016.

  - Tùy theo, đặc điểm và hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị, doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán và hình thức ghi sổ kế toán của riêng mình cho phù hợp nhưng phải đảm bảo thông tin về các giao dịch kinh tế phải được phản ánh một cách minh bạch, đầy đủ, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu số kế toán, doanh nghiệp áp dụng biểu mẫu số kế toán theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo dự thảo Thông tư này.

  Đề xuất quy định về mở, ghi sổ kế toán và chữ ký

  Điều 14 dự thảo Thông tư cũng đã đề xuất quy định về mở, ghi sổ kế toán và chữ ký như sau:

  - Mở sổ: Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.

  - Ghi sổ: Doanh nghiệp phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi số kế toán. Sổ kế toán phải được ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của số. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực theo đúng với chứng từ kế toán.

  - Khóa sổ: Doanh nghiệp phải khóa sổ kế toán tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán để lập báo cáo tài chính và trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Đề xuất mới về sổ sách kế toán - Dịch vụ Làm lại sổ sách Kế toán tại ASC Consulting

  Đề xuất mới về sổ sách kế toán - Dịch vụ Làm lại sổ sách Kế toán tại ASC Consulting

  Dịch vụ Làm lại sổ sách Kế toán tại ASC Consulting luôn cập nhật đầy đủ quy định về sổ sách kế toán

  Các loại Doanh nghiệp sau khi thông qua các loại sổ sách Kế toán thì có thể lập và trình bày báo cáo tài chính bằng cách hạch toán các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm.

  Tuỳ theo từng chế độ Kế toán sẽ quy định hệ thống sổ sách khác nhau. Các Doanh nghiệp để tránh bị xử phạt từ Cơ quan Thuế thì sổ sách Kế toán phải được thực hiện đúng quy định, cung cấp chính xác chi tiết số liệu, tình hình lãi lỗ từ hoạt động Kinh doanh. 

  Nội dung thực hiện dịch vụ làm lại sổ sách Kế toán tại mà ASC Consulting:

  • Kiểm tra, soát xét hộ thống hoá đơn chứng từ hàng tháng
  • Hướng dẫn, tư vấn quy trình lưu trữ, luân chuyển hồ sơ chứng từ, kế toán khoa học
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ luật thuế, kế toán Việt Nam
  • Lập và nộp các hồ sơ khai thuế hàng tháng, quý
  • Lập báo cáo nghĩa vụ ngân sách nhà nước
  • Thay mặt khách hàng giải trình, mọi vấn đề tại cơ quan Thuế theo hồ sơ kê khai thuế và các nội dung liên quan đến sổ sách kế toán
  • Lập và hoàn thiện hệ sống sổ sách kế toán, phiếu thu chi, nhập xuất kho
  • Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN và báo cáo thống kê
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ luật thuế, kế toán liên quan
  • In sổ sách kế toán đầy đủ và giao trả sổ sách kế toán (bao gồm bản in và file mềm) hàng năm sau khi hồ sơ quyết toán thuế năm đã hoàn tất
  • Trực tiếp làm việc với công ty kiểm toán liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm (nếu có) 

  Đối tượng nên sử dụng dịch vụ làm lại sổ sách kế toán

  • Doanh nghiệp chưa từng làm sổ sách kế toán
  • Doanh nghiệp có sổ sách kế toán nhưng thiếu chính xác
  • Doanh nghiệp sắp quyết toán thuế
  • Doanh nghiệp không có kế toán viên
  • Doanh nghiệp có kế toán viên nhưng chưa có hoặc không đủ kinh nghiệm làm sổ sách kế toán
  • Doanh nghiệp đã có sổ sách kế toán nhưng không chắc chắn về số liệu kế toán viên đã làm

  Mọi vướng mắc, Quý khách hàng, Quý đối tác liên hệ tới hotline 0917 199 133 (Mr. Nghị) để được tư vấn chi tiết. 

  0
  Zalo
  Hotline