ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

  Hướng dẫn chi tiết đăng ký trực tuyến tài khoản giao dịch thuế điện tử

  Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://canhan.gdt.gov.vn/

  Bước 2: Người nộp thuế chọn vào mục "đăng ký"

  Bước 3: Người nộp thuế nhập Mã số thuế, mã xác nhận. Nhấp chọn "Cá nhân". Sau đó nhấp vào "đăng ký".

  Bước 4:

  - Tại màn hình, hệ thống tự động điền các thông tin: Mã số thuế, Tên cá nhân, Nơi cư trú, CMND, Cơ quan thuế quản lý và không cho phép sửa.

  - Người nộp thuế phải điền đầy đủ các thông tin còn lại:

  + Số điện thoại;

  + Email;

  + Mã xác nhận: Trường hợp chưa được cơ quan thuế cấp mã xác nhận thì để trống. Trường hợp đã được cơ quan thuế cấp mã xác nhận thì người nộp thuế bắt buộc phải nhập mã xác nhận.

  Sau đó nhấp vào "Tiếp tục".

  Bước 5: Hệ thống hiển thị tờ khai “Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử”, người nộp thuế kiểm tra thông tin và nhấp chọn "Hoàn thành đăng ký"

  Bước 6:

  - Trường hợp người nộp thuế có mã xác nhận của cơ quan thuế: Hệ thống thông báo hoàn thành đăng ký và gửi thông báo về email và gửi mật khẩu đăng nhập vào số điện thoại đăng ký.

  - Trường hợp người nộp thuế chưa có mã xác nhận của cơ quan thuế: Hệ thống đưa ra thông báo “Để bảo mật thông tin, đề nghị bạn ra cơ quan thuế gần nhất để hoàn thành đăng ký (cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu.

  Sau đó nhấn chọn "Kết thúc".

  Hướng dẫn chi tiết đăng ký trực tuyến tài khoản giao dịch thuế điện tử (Hình ảnh từ Internet)

  Phương thức để người nộp thuế giao dịch thuế điện tử

  Đối với phương thức mà người nộp thuế thực hiện giao dịch thuế điện tử thì tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BTC có nêu rõ:

  "Nguyên tắc giao dịch thuế điện tử
  1. Người nộp thuế thực hiện giao dịch thuế điện tử phải có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet, có địa chỉ thư điện tử, có chữ ký số theo quy định tại Điều 7 Thông tư này hoặc có số điện thoại di động được một công ty viễn thông ở Việt Nam cấp (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế trừ trường hợp người nộp thuế lựa chọn phương thức nộp thuế điện tử theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
  2. Người nộp thuế có thể lựa chọn các phương thức sau đây để thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua:
  a) Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  b) Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  c) Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (trừ điểm b khoản này) đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  d) Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  đ) Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.
  ..."

  Theo đó, người nộp thuế giao dịch điện tử có thể nộp thuế thông qua các phương thức sau:

  - Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  - Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  - Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (trừ điểm b khoản này) đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  - Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  - Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.

   

  0
  Zalo
  Hotline