Công văn 1493/BHXH-CSYT năm 2021 về sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
Công văn 1493/BHXH-CSYT năm 2021 về sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
    0
    Zalo
    Hotline