CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN

  Hồ sơ đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

  Đối với quy định về hồ sơ đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần thì tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 Nghị định 01/2021/NĐ-CP nêu rõ:

  Thành phần hồ sơ đề nghị công bố nội dung đăng ký đối với công ty cổ phần bao gồm:

  1 - Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

  2 - Văn bản ủy quyền từ người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  Công ty cổ phần có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thay mình thực hiện thủ tục đăng ký nhưng phải đáp ứng quy định sau:

  - Ủy quyền cho cá nhân: kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có Văn bản ủy quyền (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực) cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

  - Ủy quyền cho tổ chức: kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

  - Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  Nơi nộp hồ sơ đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

  Hiện nay, khi thực hiện nộp hồ sơ đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần, người nộp hồ sơ thực hiện nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và các biểu mẫu liên quan

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và các biểu mẫu liên quan (Hình ảnh từ Internet)

  Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ công bố nội dung đăng ký công ty cổ phần

  Tải Mẫu giấy uỷ quyền nộp hồ sơ công bố nội dung đăng ký công ty cổ phần: Tại đây

  Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Tải Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Tại đây

  0
  Zalo
  Hotline