CÓ CẦN ĐÓNG DẤU KHI IN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG?

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
CÓ CẦN ĐÓNG DẤU KHI IN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG?
Ngày đăng: 1 tháng

  Có cần đóng dấu khi in hóa đơn điện tử không?

  Tính đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định hóa đơn điện tử in ra giấy phải đóng dấu. Đồng thời, hiện nay, hóa đơn điện tử in ra giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi. Hóa đơn điện tử in ra giấy không có giá trị giao dịch, thanh toán nên các hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử không cần đóng dấu của doanh nghiệp.

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Và hóa đơn điện tử phải sẵn sàng được in ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ của mình.

  Như vậy, hóa đơn điện tử không bắt buộc phải in ra giấy. Hóa đơn điện tử chỉ phải in ra giấy khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh/yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra. Hóa đơn điện tử in ra giấy không có giá trị giao dịch, thanh toán nên các hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử không cần đóng dấu của doanh nghiệp.

  Lưu ý: Thời hạn lưu trữ hóa đơn điện tử là 10 năm.

  Có phải đóng dấu khi in hóa đơn điện tử ra giấy không?

  Có cần đóng dấu khi in hóa đơn điện tử không? (Hình ảnh từ Internet)

  Nội dung của hóa đơn điện tử phải bao gồm những gì?

  Đối với quy định về nội dung của hóa đơn điện tử thì tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

  - Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn

  - Số hóa đơn

  - Tên, địa chỉ và mã số thuế của người bán.

  - Tên, địa chỉ và mã số thuế của bên mua (nếu bên mua có mã số thuế).

  - Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ

  - Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua

  - Thời điểm lập hóa đơn

  - Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử

  - Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có

  - Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) và các nội dung khác liên quan (nếu có).

  Hướng dẫn in hóa đơn điện tử ra giấy

  Tùy thuộc vào phần mềm hóa đơn điện tử đang sử dụng, các bước thực hiện sẽ có khác biệt nhất định nhưng về cơ bản thì sẽ gồm các bước dưới đây:

  - Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử

  - Bước 2: Tìm kiếm hóa đơn điện tử cần chuyển đổi

  - Bước 3: Chọn chức năng in chuyển đổi

  - Bước 4: Phần mềm hóa đơn điện tử sẽ kết nối với máy in và thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

  0
  Zalo
  Hotline