Chuyên mục: Tin tức

Chuyên trang tin tức về khởi nghiệp, kinh doanh, marketing, kế toán

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mang tên giám đốc có được chấp nhận

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mang tên giám đốc có được chấp nhận Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 6303/CT-HTr ngày 04/02/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt tại Công ty TNHH Media Max Japan (Việt Nam) Trường hợp Công ty TNHH Media Max Japan (Việt Nam) (sau...


Điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BỘ (Quy định tại Điều 9 NĐ 86/2014, Điều 11,12,13 NĐ 104/2009 ) 1. Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp. 2. Điều kiện của người lao động khi tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm 2.1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển...


Điều kiện kinh doanh kiểm định trang thiết bị y tế

ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (Trích Nghị Định 36/2016/NĐ-CP) Điều 50. Điều kiện của cơ sở thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 1. Điều kiện về nhân sự: Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật (viên chức hoặc lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng...


Điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (Trích Nghị Định 36/2016/NĐ-CP) Điều 12. Điều kiện về nhân sự của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế 1. Điều kiện của người phụ trách chuyên môn: a) Có trình độ từ cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y tế trở lên hoặc trình độ từ đại...


Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (Trích NĐ 66/2016/NĐ-CP) Điều 3. Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 61 của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau: 1....


Điều kiện trình diễn nghệ thuật, thời trang

(Trích ĐIỀU 9 NĐ 15/2016/NĐ-CP) ĐIỀU KIỆN TRÌNH DIỄN TẠI VN – 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh Mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang; – 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu (đối...


Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Quy định tại Điều 156,158 Luật xây dựng 2014, điều 52,67 NĐ 59/2015/NĐ-CP) 1. Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (1) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng....


Điều kiện kinh doanh thuốc thú y

(Trích Luật thú y 2015) Điều 90. Điều kiện sản xuất thuốc thú y Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc thú y phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 2. Có địa điểm, nhà xưởng, kho thuốc bảo đảm diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi...


Điều kiện kinh doanh xổ số

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XỔ SỐ (Trích Nghị định 30/2007/NĐ-CP ) Điều 23. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số 1. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn. 2. Các công ty xổ số kiến thiết đang hoạt động theo mô hình công ty nhà...


Thuế môn bài 2017

Thuế môn bài được đổi tên thành lệ phí môn bài kể từ 2017 Chính phủ vừa ban hành nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 Nghị định này quy định về người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài. “Lệ phí môn bài” quy định...