CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI THỬ VIỆC CỦA NLĐ NĂM 2023 [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI THỬ VIỆC CỦA NLĐ NĂM 2023 [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]
Ngày đăng: 2 tuần trước

  NLĐ nghỉ việc trong thời gian thử việc cần báo trước bao nhiêu ngày?

  Đối với quy định NLĐ nghỉ việc trong thời gian nghỉ việc thì tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật lao động 2019 nêu rõ:

  "Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường."

  Như vậy, NLĐ đang trong thời gian thử việc thì có quyền huỷ bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường. 

  Nghỉ ngang trong thời gian thử việc có được trả lương không?

  Trong trường hợp nghỉ ngang trong thời gian thử việc thì tại Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

  Điều 26 Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

  Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

  Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

  - Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

  - Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

  - Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  - Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

  Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

  Dựa vào các quy định trên, khi người lao động nghỉ việc (không phân biệt nghỉ ngang hay không), người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của người lao động, trong đó bao gồm các khoản tiền lương, phụ cấp...

  Như vậy, đối với trường hợp nghỉ ngang trong thời gian thử việc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương những ngày người lao động đã làm việc theo quy định, mức lương do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

  Các vấn đề liên quan tới thử việc của NLĐ năm 2023

  Các vấn đề liên quan tới thử việc của NLĐ năm 2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Cần lưu ý những gì khi đang thử việc?

  Một số lưu ý khi NLĐ đang trong thời gian thử việc cụ thể như sau:

  1 - Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

  2 - Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

  - Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

  - Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

  - Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

  - Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

  3 - Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

  4 - Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

  Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

  Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

  0
  Zalo
  Hotline