CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

  Thế nào là Giấy phép kinh doanh?

  Giấy phép kinh doanh thực chất là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và căn cứ theo quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sau khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ.

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có thời hạn sử dụng mà phụ thuộc vào sự tồn tại của doanh nghiệp và quyết định của doanh nghiệp.

  Các trường hợp cần thay đổi giấy phép kinh doanh

  Các trường hợp cần thay đổi giấy phép kinh doanh (Hình ảnh từ Internet)

  Nội dung của Giấy phép kinh doanh gồm những gì?

  Nội dung của Giấy phép kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) được quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

  1 - Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp

  2 - Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

  3 - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

  4 - Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân

  Các trường hợp cần phải thay đổi Giấy phép kinh doanh

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy phép kinh doanh) quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020.

  Ngoài ra, theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP khi thay đổi một số nội dung khác như: thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi thông báo thuế…(là những nội dung không có trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thì doanh nghiệp cũng phải làm thủ tục thông báo thay đổi, cụ thể:

  Trường hợp phải thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh Trường hợp làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

  - Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

  - Địa chỉ trụ sở chính;

  - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

  - Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

  - Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài

  - Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết;

  - Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

  - Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế;

  - Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  - Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  - Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết;

  - Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

  - Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền.

   

  0
  Zalo
  Hotline