BỔ SUNG QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN [ĐỀ XUẤT]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BỔ SUNG QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN [ĐỀ XUẤT]

  Ngày 30/8/2023 vừa qua, Chính phủ ban hành Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ. Tại đây, Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 31 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm lập chứng từ và thời điểm chuyển dữ liệu chứng từ đến cơ quan thuế như sau:

  Bổ sung quy định về thời điểm lập chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế, phí, lệ phí [Đề xuất]

  Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ đề xuất bổ sung thêm quy định về việc xác định thời điểm lập chứng từ khấu trừ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược. Cụ thể như sau:

  “Điều 31. Thời điểm lập chứng từ và thời điểm chuyển dữ liệu chứng từ đến cơ quan thuế

  1. Tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, thời điểm đổi đồng tiền quy ước, thời điểm trả thưởng, thời điểm tổng hợp doanh thu đối với hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí, doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược phải lập chứng từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, người đổi đồng tiền quy ước, người nhận thưởng.”

  Đề xuất bổ sung quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

  Đề xuất bổ sung quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Hình ảnh từ Internet)

  Bổ sung quy định về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân [Đề xuất]

  Đối với việc đề xuất bổ sung quy định về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:

  “Điều 31. Thời điểm lập chứng từ và thời điểm chuyển dữ liệu chứng từ đến cơ quan thuế

  ...

  2. Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.”

  Theo đó, dựa vào quy định tại Dự thảo thì Dự thảo cho phép bên trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế theo lần phát sinh việc khấu trừ hoặc theo kỳ tính thuế trong trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng.

  Đối với trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, bên trả thu nhập chỉ được cấp cho cá nhân này một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

  Bổ sung quy định về tổ chức chi trả thu nhập được cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân [Đề xuất]

  Ngoài việc bổ sung các quy định được nêu ở các mục trên thì Dự thảo còn bổ sung thêm quy định về tổ chức chi trả thu nhập được cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, cụ thể rằng tổ chức chi trả thu nhập chỉ được cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế khi đã nộp đầy đủ tiền thuế đã khấu trừ của người lao động vào ngân sách Nhà nước.

  Các loại chứng từ có hiệu lực thi hành hiện tại được quy định tại Điều 30 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, bao gồm:

  (1) Chứng từ trong lĩnh vực quản lý thuế, phí, lệ phí của cơ quan thuế bao gồm:

  - Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân;

  - Biên lai gồm:

  + Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá;

  + Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá;

  + Biên lai thu thuế, phí, lệ phí.

  (2) Trong quá trình quản lý thuế, phí, lệ phí theo quy định của Luật Quản lý thuế trường hợp có yêu cầu các loại chứng từ khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định và hướng dẫn thực hiện.

  0
  Zalo
  Hotline