BẢO HIỂM XÃ HỘI TRẢ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ ỐM?

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢO HIỂM XÃ HỘI TRẢ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ ỐM?

  Bảo hiểm xã hội trả bao nhiêu phần trăm cho người lao động nghỉ ốm?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức thanh toán chế độ ốm đau của cơ quan bảo hiểm xã hội được áp dụng cho các đối tượng như sau:

  - Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan công an; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân nghỉ ốm được bảo hiểm xã hội trả 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

  - Đối với những người lao động khác nghỉ ốm được bảo hiểm xã hội trả 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu nghỉ ốm thông thường hoặc nghỉ ốm dài ngày trong thời gian tối đa 180 ngày.

  - Người lao động mắc bệnh dài ngày đã nghỉ hết 180 ngày mà vẫn cần phải tiếp tục điều trị thì được bảo hiểm xã hội thanh toán mức hưởng trong thời gian vượt quá 180 ngày như sau:

  Bảo hiểm xã hội trả 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc cho người đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

  Bảo hiểm xã hội trả 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc cho người đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

  Bảo hiểm xã hội trả 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc cho người đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

  Bảo hiểm xã hội trả bao nhiêu phần trăm cho người lao động nghỉ ốm?

  Bảo hiểm xã hội trả bao nhiêu phần trăm cho người lao động nghỉ ốm? (Hình ảnh từ Internet)

  Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền bảo hiểm ốm đau trong bao lâu?

  Về quy định đối với thời gian chi trả tiền bảo hiểm ốm đau thì tại Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn tại Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 thì thủ tục hưởng chế độ ốm đau được thực hiện thông qua người sử dụng lao động để gửi yêu cầu đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

  Sau khi người lao động sau khi trở lại làm việc phải nộp hồ sơ, giấy tờ cho người sử dụng lao động với thời hạn là 45 ngày. Và sau khi nhận được đầy đủ giấy tờ của người lao động, phía công ty sẽ hoàn thiện nốt hồ sơ và gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày. Nếu nộp muộn hơn thời gian quy định, người sử dụng lao động phải có văn bản giải trình lý do nộp muộn.

  Trong trường hợp công ty đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì tiền bảo hiểm ốm đau sẽ được giải quyết trong thời hạn tối đa 06 ngày làm việc.

  Và người lao động sẽ được nhận tiền ốm đau theo hình thức đã đăng ký hưởng với cơ quan bảo hiểm xã hội, cụ thể như:

  + Nhận tiền mặt tại công ty sau khi cơ quan bảo hiểm xã hội đã chuyển tiền ốm đau cho công ty.

  + Nhận tiền chuyển khoản qua thẻ ATM của người lao động.

  + Nhận tiền mặt trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nếu chưa nhận tại công ty mà công ty đó đã chuyển lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  Người lao động khi nghỉ ốm có được công ty trả lương không?

  Trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn (không phải là tai nạn lao động) có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh mà phải nghỉ việc thì được nghỉ hưởng chế độ ốm đau do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

  Và theo quy định như đã bài viết đã thông tin ở mục 1 phía trên thì tiền chế độ ốm đau được tính dựa trên thời gian nghỉ cụ thể của mỗi người với mức hưởng theo tháng tính chung bằng 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (trừ trường hợp công an, bộ đội được thanh toán 100% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội).

  Dựa vào tất cả các quy định trên thì khi nghỉ ốm người lao động đã được hưởng chế độ bảo hiểm nên công ty không phải trả lương cho người đó nữa, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác (khoản 2 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019)

  Và pháp luật hoàn toàn không giới hạn trong trường hợp trước đó đã có thỏa thuận về việc trả lương khi nghỉ ốm hoặc tự công ty muốn hỗ trợ thêm thu nhập cho người lao động. Lúc này, người lao động hoàn toàn có thể nhận đủ lương khi nghỉ ốm.

  0
  Zalo
  Hotline