Bảng giá dịch vụ đăng ký lao động bảo hiểm xã hội


dịch vụ văn phòng ảo

ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG

2.500.000 VNĐ

 • dịch vụ kế toánTư vấn thủ tục đăng ký lao động, BHXH, BHYT, BHTN
 • dịch vụ kế toánTư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp thức hóa các chi phí thực tế DN đã chi nhằm giảm mức bảo hiểm phải nộp
 • dịch vụ kế toánThời gian hoàn thành hồ sơ: 20 ngày
 • dịch vụ kế toánĐăng ký khai trình sử dụng lao động tại Phòng lao động
 • dịch vụ kế toánXin xác nhận công đoàn cơ sở hoặc thành lập công đoàn cơ sở (nếu đủ điều kiện)
 • dịch vụ kế toánĐăng ký thang bảng lương
 • dịch vụ kế toánĐăng ký BHXH, BHYT, BHTN tại phòng BHXH quận, huyện

Đăng ký

dịch vụ văn phòng ảo

ĐĂNG KÝ BHXH, BHYT, BHTN

1.500.000

 • dịch vụ kế toánTư vấn thủ tục đăng ký lao động, BHXH, BHYT, BHTN
 • dịch vụ kế toánTư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp thức hóa các chi phí thực tế DN đã chi nhằm giảm mức bảo hiểm phải nộp
 • dịch vụ kế toánThời gian hoàn thành hồ sơ: 10 ngày
 • dịch vụ kế toánĐăng ký khai trình sử dụng lao động tại Phòng lao động
 • dịch vụ kế toánXin xác nhận công đoàn cơ sở hoặc thành lập công đoàn cơ sở (nếu đủ điều kiện)
  Đăng ký thang bảng lương
 • dịch vụ kế toánĐăng ký BHXH, BHYT, BHTN tại phòng BHXH quận, huyện

Đăng ký

dịch vụ văn phòng ảo

ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM BAN ĐẦU TRỌN GÓI

3.000.000

 • dịch vụ kế toánTư vấn thủ tục đăng ký lao động, BHXH, BHYT, BHTN
 • dịch vụ kế toánTư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp thức hóa các chi phí thực tế DN đã chi nhằm giảm mức bảo hiểm phải nộp
 • dịch vụ kế toánThời gian hoàn thành hồ sơ: 30 ngày
 • dịch vụ kế toánĐăng ký khai trình sử dụng lao động tại Phòng lao động
 • dịch vụ kế toánXin xác nhận công đoàn cơ sở hoặc thành lập công đoàn cơ sở (nếu đủ điều kiện)
  Đăng ký thang bảng lương
 • dịch vụ kế toánĐăng ký BHXH, BHYT, BHTN tại phòng BHXH quận, huyện

Đăng ký