Bảng giá thành lập doanh nghiệp


THÀNH LẬP CÔNG TY

Image Description

GPKD ,MST ,Mã số XNK + Con dấu

Phí dịch vụ

500.000 VNĐ

Lệ phí nhà nước

300.000 VNĐ

 • Icon05 ngày làm việc
 • IconLệ phí nhà nước
 • IconPhí : 200.000đ
 • IconPhí con dấu : 200.000đ
 • IconDịch Vụ
 • IconTư vấn đặt tên thành lặp công ty, nghành, vốn điều lệ
 • IconSoạn hồ sơ thành lặp công ty
 • IconĐăng ký cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế
 • IconKhắc con dấu tròn công ty
 • IconCông bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia

Đăng ký

Image Description

Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu

500.000 VNĐ

 

 • Icon10 ngày làm việc
 • IconKê khai thuế môn bài
 • IconĐăng ký bổ nhiệm giám đốc
 • IconĐăng ký bổ nhiệm kế toán
 • IconĐăng ký thực hiện hình thức dịch vụ kế toán công ty
 • IconĐăng ký áp dụng phương pháp tính thuế VAT
 • IconĐăng ký áp đặt mua thiết bị chữ ký số (Token)
 • IconThông báo tài khoản ngân hàng
 • IconĐăng ký xin phép đặt in hóa đơn

Đăng ký

Image Description

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Phí dịch vụ

200.000VND

Lệ phí nhà nước

100.000VND

 • Icon05 ngày làm việc
 • Iconlệ phí nhà nước
 • IconPhí : 100.000đ
 • IconDịch vụ
 • IconTên công ty
 • IconĐịa chỉ trụ sở chính công ty
 • IconNghành nghề kinh doanh của công ty
 • IconNgười đại diện theo pháp luật
 • IconThông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thành lặp công ty

Đăng ký

Image Description

Thay đổi cơ cấu góp vốn

Phí dịch vụ

500.000VND

Lệ phí nhà nước

500.000VND

 • Icon05 ngày làm việc
 • IconLệ phí nhà nước
 • IconPhí thay đổi GP: 200.000vnd
 • IconPhí bố cáo thay đổi:300.000vnd
 • IconDịch vụ
 • Iconthay đổi thành viên, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu công ty
 • IconTăng ,giảm vốn điều lệ công ty
 • IconChuyển đổi :
 • IconDNTN => Công ty TNHH
 • IconCông ty TNHH 1TV => Công ty TNHH 2TV
 • IconCông ty TNHH 2TV => Công ty TNHH 1TV
 • IconCông ty TNHH => Công ty Cổ Phần
 • IconCong ty Cổ Phần => Công ty TNHH

Đăng ký

Image Description

Xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD

Phí dịch vụ

500.000VND

Lệ phí nhà nước

100.000VND

 • Icon05 ngày làm việc
 • IconĐăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị rách ,mất ,cháy ,hư hỏng

Đăng ký

Image Description

Thành lập chi nhánh , VPĐD

Phí dịch vụ

400.000VND

Lệ phí nhà nước

100.000VND

 • Icon05 ngày làm việc
 • IconThành lập văn phòng đại diện công ty
 • IconThành lập chi nhánh công ty

Đăng ký


Image Description

Giải thể công ty, chi nhánh, VPĐD

Phí dịch vụ

700.000VND

 • Icon07 ngày làm việc
 • IconTư vấn giải thể công ty , chấm dứt HĐ
 • IconTrả giấy phép kinh doanh của công ty
 • IconTrả con dấu tròn
 • IconXin xác nhận chưa khắc con dấu (đối với chi nhánh công ty , VPĐD không sử dụng con dấu tròn)
 • IconNhận kết quả hoàn tất giải thể công ty

Đăng ký

Image Description

Công tsy có vốn đầu tư nước ngoài

Phí dịch vụ

400-6.000 usd

 

 • Icon15-60 ngày làm việc
 • IconThành lập công ty
 • IconThành lập văn phòng đại diện công ty
 • IconThành lập chi nhánh công ty
 • IconThay đổi nội dung ĐKKD : vốn , nghành, tên công ty,địa chỉ ...

Đăng ký