BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 28/8/2023 ĐẾN NGÀY 03/9/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 28/8/2023 ĐẾN NGÀY 03/9/2023

  Bản tin kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 4259/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn:

  Hàng hóa nhập khẩu được xác định là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

  2 - Công văn 4020/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với thiết bị điện tử gia dụng:

  Về việc thực hiện thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP: Để xác định một sản phẩm có phải là thiết bị điện tử gia dụng theo pháp luật về công nghệ thông tin trước hết cần phải xem xét, đánh giá các thiết bị này có phải là thiết bị điện tử hay không.

  3 - Công văn 62652/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân:

  Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty thanh toán tiền mua tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) cho bên bán bằng hình thức thanh toán thẻ tín dụng của cá nhân đó sang tài khoản của bên bán, sau đó Công ty thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản cá nhân.

  Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính hoặc quy chế quản trị của Công ty, đồng thời các khoản chỉ nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chúng minh tài sản được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; có hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Công ty; chứng từ sao kê tín dụng từ thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

  Bản tin kế toán từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin kế toán về Hoá đơn

  1 - Công văn 63648/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn có sai sót:

  Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, sau ngày 31/12/2022 phát hiện có sai sót phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế mà không ảnh hưởng tới tiền hàng và thuế GTGT phải nộp hoặc điều chỉnh giá tính thuế thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%. Trường hợp sai sót về số lượng hàng hóa dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định tại thời điểm lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế theo hướng dẫn tại Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục Thuế.

  2 - Công văn 62655/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng:

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình, được bán theo kỳ nhất định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

   

  0
  Zalo
  Hotline