BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 22/01/2024 ĐẾN NGÀY 28/01/2024

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 22/01/2024 ĐẾN NGÀY 28/01/2024

  Bản tin Kế toán về Thuế hoạt động quảng cáo

  1 - Công văn 296/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế hoạt động quảng cáo trên Google:

  - Về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT): Một trong các điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là có hóa đơn GTGT của dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài. Theo hóa đơn được đính kèm theo công văn hỏi của Công ty, đây là hóa đơn trả trước do Công ty Google Asia Pacific Pte. Ltd (Google) xuất cho Công ty, không phải là hóa đơn GTGT dành cho tổ chức khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ do đó không đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

  - Về cách xác định các nhà cung cấp nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số đã đăng ký thuế tại Việt Nam: Tổng cục Thuế đã đăng công khai danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế trên cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (etaxvn.gdt.gov.vn). Công ty có thể thực hiện truy cập vào cổng Thông tin điện tử để tra cứu tình trạng đăng ký thuế của nhà cung cấp nước ngoài Google Asia Pacific Pte. Ltd.

  Bản tin Kế toán về Hoá đơn

  1 - Công văn 609/CTBGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc xuất hoá đơn:

  Công văn hướng dẫn về thời điểm xuất hóa đơn, giá trị xuất hóa đơn, đồng tiền và tỷ giá ghi trên hóa đơn trong trường hợp trước khi thành lập doanh nghiệp (đang trong giai đoạn đầu tư).

  2 - Công văn 586/CTBGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc giá bán hàng hoá thể hiện trên hoá đơn khi có hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng:

  Trường hợp Công ty có hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết khi mua hàng hóa thì ngoài việc thể hiện trên hợp đồng chuyển nhượng, Công ty phải thể hiện rõ giá bán hàng hóa trước chiết khấu, khoản chiết khấu thương mại, giá bán hàng hóa sau chiết khấu, thuế GTGT trên hóa đơn.

  3 - Công văn 1365/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xuất hóa đơn điện tử hàng mượn và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại để kê khai hưởng ưu đãi. Trường hợp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cổ định của doanh nghiệp

  4 - Công văn 3007/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội quy định về hóa đơn:

  Trường hợp Công ty hủy hóa đơn thì hóa đơn này không có giá trị sử dụng theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công ty thực hiện lập hóa đơn mới theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật thì cơ quan thuế áp dụng xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

  Bản tin Kế toán từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024

  Bản tin Kế toán từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin Kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 707/CTBRV-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế giá trị gia tăng:

  Nếu sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do Công ty mua về chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

  2 - Công văn 1586/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chính sách thuế:

  Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động lắp đặt, xây dựng thì thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Bản tin Kế toán về Lệ phí môn bài

  1 - Công văn 730/CTBRV-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về lệ phí môn bài:

  Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

  Bản tin Kế toán về Tiền chậm thuế

  1 - Công văn 269/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc không tính tiền chậm nộp:

  Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán thì không bị tính tiền chậm nộp tiền thuế, số tiền nợ thuế không tính tiền chậm nộp tại từng thời điểm không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán

  Bản tin Kế toán về Thuế nhập khẩu

  1 - Nghị định 05/2024/NĐ-CP của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023-2024:

  Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2023 – 2024 phải đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2023 – 2024; Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp; Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  0
  Zalo
  Hotline